Politicky a společensky “korektní” mluva

Vůbec si nemyslím, že proklamovaná “korektnost” mluvy je pro výměnu názorů mezi lidmi ku prospěchu diskutováných záležitostí. Všichni podporovatelé tohoto idiotského přístupu k výměně názorů jsou si velmi dobře vědomí správnosti “nazývání věcí jejich pravým jménem” a to je důvod jejich snahy, podřídit mluvu konvenčním, nic neříkajícím frázím, které potřebu řešení vznikajícího z každé diskuse buďto značně oddálí nebo přímo znemožní. Požívání diplomatického jazyka se prostě bytostně nehodí pro jakékoliv obory lidské činnosti, protože bychom od všech našich aktivit měli z principu očekávat řešení ( toto zjevně nikdy neočekáváme od mezinárodních rozhovorů, jinak bychom tomu své jednání a vyjadřování prostě přizpůsobili ). Celý tento jev je jen hnusným alibismem, pod kterým mohou další špatné emoce vklidu bublat i dále a eskalovat jakoukoliv tímto přístupem neřešenou situaci až do bodu, kdy je náš přístup změněn k použití správných slov, činů, ale také zbraní. Ano válka je pak prostě jen snahou vysvětlit věci jinými, názornějšími prostředky.

Jedním z největších zastánců “korektnosti” při používání jazyka je například představitel TOP09 pan Kalousek. Toto platí samozřejmě především pro jeho oponenty, u jeho osoby byste nalezli spoustu zdokumentovaných důkazů, které páně Kalouska usvědčují z odlišného přístupu nebo možná z postižení Božským komplexem. Pohříchu není na naší, nejen politické scéně sám. Pro politiky je ale udržení prosazovaného “standardu” mluvy životně důležité, protože nazývaním jejich aktivit správnými slovy lze dosáhnou zničení jejich pověsti a tím velmi pravděpodobně jejich následné úmrtí z důvodu hladu. Nejsou totiž schopni si potravu zabezpečit jinak než právě v politice. Představte si například, že v rozhovoru mezi dvěma politiky jeden oponent řekne druhému namísto podivného vyjádření “mám informace, že veřejná zakázka xy byla Vámi rozhodnuta v rozporu se zákonem” , “pane Vy jste zloděj”.

Podobný příměr by bylo lze použít například při podivných diskusích o národnostních menšinách kdy jsme znásilňováni při užití po staletí platného názvu etnika Cikáni. Korektně je třeba je nazývat Romy. Zajímavý a možná i úsměvný paradox je, že sami Cikáni jsou spíše přístupni právě původnímu termínu. Je přece zřejmé, že negativní konotace které název Cikáni budí (v některých případech) nelze překonávat výměnou pojmů, změny myšlení touto záměnou dosaženo rozhodně nebude. V tomto případě jde vlastně o klasický příklad z SSA, kde je povinností nazývat lidi černé barvy pleti namísto klasického “negroes” tedy “černí” , což samozřejmě prostě jen hovoří o osobách černé pleti. Předpokládám, ze pro označeni osob bílé pleti existuje podobný výraz, snad “whites”.  Bohužel černá populace musí být nazývána “afroameričany”.

Krásným příkladem je článek Petra Hájka z 10.8.2014 v magazínu Protiproud. Autor odvozuje původ slova buzerant ze severoitalského buzarada tedy sodomita. Samo námi používané slovo je však domácí a tedy velmi výstižné. Jsem rád, že Čapkův robot nezůstane jediným slovem, kterým čeština obohatila ostatní jazyky.  Přístup a chování lidí k sobě navzájem prostě není a nemůže být určován použitím slova, které má pouze nařízený význam.

V tomto kontextu Vás musím upozornit na knihu George Orwella “1984”. Dnešní přístup všech sdělovacích prostředků a moci totiž dospěl už témeř do bodu, kdy nejsou nahrazována jen slova tzv. “newspeakem”,  jak novou, pro mocenský aparát korektní řeč, nazývá právě Orwell ve svém díle. Dnes už jsme svědky nahrazování nedávných historických událostí a faktů jinými komentáři a “důkazy”. Nikdo ze sdělovacích prostředků “hlavního proudu” si ani nedělá starosti jestli si původní událost pamatujete jinak. Opravdu vřele doporučuji si uvedenou knihu přečíst a dělat vše proti současné manipulaci jazyka a informací.

 

Napsat komentář