Ankh

Instrukce jak dosáhnout egyptského orgasmu
Zde je jak přesně dosáhnout zkušenosti ankh ve spojení s lidským orgasmem. Je zcela na tobě, jaký druh sexu před orgasmem provozuješ. Nejsem zde, abych tě soudil – a rozhodně bytě nesoudili ani Egypťané, protože věřili, že člověk musí znát všech šedesát čtyři sexuálních poloh předtím, než vstoupí do Královské komory, aby vystoupil do další úrovně vědomí. To je jejich názor, ale je důležité vědět, že to není nezbytné. Můžeš dosáhnout vyšší úrovně vědomí bez toho, abys znal tyto informace. Nicméně z jejich úhlu pohledu má zkušenost ankh rozhodující důležitost v dosažení věčného života. Budeš se muset sám za sebe rozhodnout, zda tuto zkušenost chceš praktikovat.

1. V momentě, kdy cítíš, že už se sexuální energie chystá vyjet po páteři nahoru, velmi hluboce se nadechni. Naplň svoje plíce z 9/10 jejich kapacity, potom zadrž dech.

2. Dovol, aby sexuální energie orgasmu vyjela po páteři nahoru, ale v momentě, kdy dosáhne páté čakry (je umístěna na šířku dvou prstů nad hrudní kostí), musíš silou své vůle otočit proud sexuální energie o 90 stupňů směrem ven ze zadní části zad. Ta se potom automaticky nasměruje do ankh dráhy. Bude se pomalu stáčet, až projde přesně osmou (nebo třináctou) čakrou, která je ve vzdálenosti jedné délky dlaně nad hlavou, 90 stupňů k vertikále. Potom se stočí a vrátí se dolů do páté čakry, odkud vyšla, tentokrát ale přijde z přední části trupu.

Dokonce i pokud jsi nepochopil to, co se zde právě řeklo, automaticky to proběhne, pokud začneš energii směřovat ven ze zadní strany trupu v místě páté čakry, automaticky se energie stočí a vrátí se zpět přední stranou trupu a spojí se s pátou čakrou. Musíš prostě na začátku energii stočit o 90 stupňů.

3. Energie často zpomalí, jak se bude blížit ke svému původnímu místu výstupu, k páté čakře. Pokud bys viděl energii, viděl bys, že se dostane k jistému bodu. Když se dostane k páté čakře z přední části těla, někdy dojde k obrovskému otřesu, při kterém se znovu spojí s touto čakrou. Toto vše se děje, zatímco zadržuješ dech.

4. V momentě, kdy se sexuální energie znovu spojí se svým zdrojem, pátou čakrou, nadechni se, co nejvíce to půjde. Tvé plíce jsou naplněné jen z 9/10 a nyní naplníš své plíce tak, aby byly zcela zaplněné.

5. Nyní velmi, velmi pomalu vydechuj. Sexuální energie bude proudit v ankh dráze tak dlouho, dokud budeš vydechovat. Až zcela vydechneš, budeš pokračovat ve velmi hlubokém dýchání, ale nastane zde změna.

6. Právě zde, pokud znáš práci se světelným tělem Mer-Ka-Ba, začneš dýchat ze dvou pólů a budeš při tom používat Mer-Ka-Ba dech. Pokud ale jako většina lidí neznáš tuto práci, potom pokračuj v hlubokém dýchání, dokud neucítíš, jak se uvolnění začíná šířit po celém tvém těle. Potom začni dýchat svým normálním tempem. Prociťuj, jak se každá buňka touto energií životní síly obnovuje. Dovol, aby se tato energie dostala, až do nejhlubších fyzických úrovní tvého těla a přesáhla i hranice buněčné úrovně. Prociťuj, jak tato nádherná energie proniká tvé celé bytí a přivádí zdraví do tvého těla, mysli a srdce.

7. Když nastává uvolnění, zpomal svůj dech a normálně mělce dýchej.

8. Pokud je to možné, dopřej si úplnou relaxaci nebo dokonce krátký spánek.

Pokud to budeš praktikovat pouze jeden týden, věřím, že to více než pochopíš. Pokud to budeš praktikovat neustále, začne ti to přinášet zdraví a sílu do tvého mentálního, emocionálního a fyzického těla. Také to dodá obrovskou sílu tvému světelnému tělu.

Pokud se z nějakého důvodu u tohoto cvičení necítíš dobře, přestaň s ním a vrať se k normálnímu průběhu. Prostě není ten správný čas.

Tento objev skryté dráhy podpořil dávné Egypťany v jejich víře, že je věčný život těsně spjat s touto určitou energetickou dráhou. Během zkušenosti ankh, dochází k tomu, že sexuální energie prochází touto drahou při silně vědomém a řízeném procesu, který jsem se naučil napodobovat.

Napsat komentář