Definice Nového světového řádu

Úvod

originální článek

Následující článek je vyňat z vynikající analýzy New World Order od Kena Adachiho, kterou můžete nalézt zde.

Pojem New World Order (dále jen NWO) neboli Nový světový řád byl používám mnoha politiky v průběhu času. Jedná se o obecně užívané označení celosvětového spiknutí, které je řízeno extrémně silnými a vlivnými skupinami geneticky příbuzných jedinců ( alespoň v nejvyšších vrstvách ), které sdružují mnoho nejbohatších lidí na světě, nejvyšší politické vůdce a firemní elitu, jakož i členy tzv. Černé šlechty Evropy  (v čele s britskou korunou ).  Jejich cílem je vytvořit Jedinou světovou  (fašistickou) vládu, zbavenou nacionálních a regionálních hranic,  která je poslušná jejich programu.

Přečtěte si sionistického bankéře Paula Warburga:

“Budeme mít světovou vládu ať se Vám to líbí nebo ne. Jedinou otázkou je, zda této vlády bude dosaženo dobytím nebo dohodou.” (17.února 1950, kdy svědčil před americkým Senátem)

Jejich záměrem je uskutečnění úplné a naprosté kontroly nad každým člověkem na planetě a snížení světové populace o dvě třetiny. Zatímco pojem NWO nejčastěji odkazuje na každého, kdo je součástí tohoto spiknutí, samotné studium těch inividualit, které tvoří tuto skupinu je pro člověka složité a komplikované. Další zdroje pro výzkum naleznete na následujících odkazech: Educate Yourself ; Bilderberg ; Illuminaty News ; Illumin8 ; David Icke

V roce 1992 Dr. John Coleman uveřejnil knihu Hierarchie spiklenců: Příběh výboru 300 (Conspirators Hierarchy: The Story of the Committee of 300). S obdivuhodným pedantstvím a pečlivým výzkumem Dr. Coleman určuje hráče a pečlivě i detaily NWO programu celosvětové nadvlády a kontroly. Na straně 161 této knihy autor přesně shrnuje záměr a účel Výboru 300 takto:
      “Jedna světová vláda a měnový systém založený na jediné měně, pod trvalou vládou nevolených, dědičných oligarchů vybíraných v rámci své skupiny formou feudálního systému  jako s době středověku. V tomto novém světovém systému bude populace omezována omezením počtu dětí v rodině, nemocemi, válkami, hladomory až k dosažení maximálně1 miliardy lidí užitěčných vládnoucí třídě, v oblastech, které budou přesně a jasně určeny.

      Nebude žádná střední třída, jen vládci a sluhové. Všechny zákony budou sjednoceny v rámci jednotného právního systému světových soudů, které budou dodržovat jednotné zákony opírající se o policii a armádu Jediné světové vlády a vynucovat zákony ve všech bývalých zemích bez existence národních hranic. Bude to systém postavený na základě sociélního státu; všichni poslušní podřízení Světové vlády budou odměněni prostředky k životu, všichni vzpurní budou vyhladověni nebo prohlášeni za psance; tedy cíl pro ty, kteří chtějí zabíjet. Soukromé vlastnictví střelných zbraní bude zakázáno.”

Proč je spiknutí neznámé

Obrovský rozsah a složitost pavučiny podvodu obklopující jednotlivce a organizace zapojené do tohoto spiknutí jsou přímo úděsné i pro ty bystřejší mezi námi. Většina lidí reaguje na toto téma s nedůvěrou a skepsí, netuší, že byli upraveni (kondicionováni, byly jim “vymyty mozky”), aby reagovali skepticky pod institucionálními a mediálními vlivy. Autor a de-programátor Fritz Springmeier (The Top 13 Illuminati Bloodlines) říká, že většina lidí má zabudované “snímky”, které zkratují kritické prezkoumání procesu v mysli, když přijde na některé citlivé téma. “Snímky” jak říká Springmeier, je CIA termín pro podmíněný typ odpovědi který ukončí myšlení člověka a ukončí rozhovor nebo zkoumání tématu, které je nasnadě. Například zmínka o slově “spiknutí” často vybízí prezentovat odpověď před mnoha lidmi.

To, co většina lidí pokládá za veřejné mínění” je ve skutečnosti pečlivě připravená a soustavně prováděná propaganda určené k vyvolání požadovaného chování ze strany veřejnosti. Průzkumy veřejného mínění jsou opravdu prováděny s úmyslem měřit souhlas veřejnosti s plánovanými programy Nového světového řádu. Silné zastoupení v průzkumech veřejného mínění jim řekne, že programování “přijato“, zatímco špatný příznak řekne manipulátorům NWO, že je třeba přepracovat nebo “vyladit” programování, dokud není dosaženo požadované odpovědi.

NWO Modus operandi (způsob provedení, posloupnost činnosti)

Globální spiklenci NWO prezentují svou agendu prostřednictvím obratné manipulace s lidskými emocemi, zejména strachem. V minulých stoletích opakovaně využívali lsti, kterou NWO výzkumník a autor David Icke charakterizoval ve své poslední knize Největší tajemství (The Biggest Secret), jako Problém, Reakci a Řešení.

Technika je následující: NWO stratégové vytvoří Problém financováním, sestavením a školením opoziční” skupiny na podporu nepokojů v zavedené politické situaci,(suverénní země, region, kontinent, atd.), které budou zasahovat a tak vytvářet nepřátelské frakce v konfliktu, který NWO sami vytvářejí a uvádějí do exitence. V posledních desetiletích, tzv opoziční skupiny jsou obvykle identifikovány v médiích jako “bojovníci za svobodu” nebo “osvoboditelé”.

 Ve stejné době je vůdce zavedené politické moci, proti kterékde je konflikt řízen, démonizován a na povel je označován jako “další Hitler” (vzpomeňte si na: Saddáma Husajna, Miloševiče, Kadaffiho, atd.) “Bojovníci za svobodu” jsou nezřídka sestaveni z místních kriminálních živlů (např UCK, obchodníci s drogami). V duchu pravého machiavelského podvodu jsou stejní NWO stratégové zapojeni do skrytého vyzbrojování a poradenství vůdci ustavené moci (NWO vždy profituje z jakéhokoliv ozbrojeného konfliktu zapůjčením peněz, zbrojením a dodáváním všem stranám zapojené do války).
Konflikt je koncipován pro světové scénu kontrolovanou médii s přívalem fotografií a video nahrávek o hrůzných a krvavých krutostech, kterými trpí nevinní civilisté. Zvedá se křik “Je třeba něco udělat!“. A to je žédoucí Reakce.
NWO loutkáři pak poskytnou Řešení vysláním Peace Keepers” (Ochránci míru) OSN (Bosna), nebo Koaliční sílyOSN (válka v Perském zálivu) nebo bombardérů NATO a poté pozemní jednotky (Kosovo), nebo armáda na “vyhledávání zbraní hromadného ničení , které se samozřejmě nikdy nenašly. Po zabrání území “ochránci míru” už nestáhnou. Cílem je mít pozemní jednotky řízené NWO ve všech důležitých zemích nebo strategických oblastech, kde lze očekávat významný odpor proti převzetí NWO.
Kdo jsou NWO
Korporátní části NWO dominují mezinárodní bankéři, ropní baroni a farmaceutické kartely, stejně jako další významné nadnárodní korporace. Královská rodina v Angliikrálovna Alžběta II. a Dům Windsorů, (kteří jsou ve skutečnosti potomky německé větve evropské královské rodiny rodiny SaxeCoburgGotha změna jména na Windsor v roce 1914),  jsou hráči vysoké úrovni oligarchie, která ovládá horní vrstvy NWO. Rozhodnutí jsou přijímána v neuralgických centrech tohoto úsilí, v Londýně (zejména City of London), Basileji ve Švýcarsku, a Bruselu (ústředí NATO).
Organizace spojených národů, spolu se všemi agenturami pracující pod její záštitou jako jsou Světová zdravotnická organizace (WHO), jsou v tomto schématu hráči na plný úvazek. Podobně, NATO je vojenským nástrojem NWO.
Vedoucí představitelé všech hlavních průmyslových zemí jako jsou Spojené státy, Velká Británie, Německo, Itálie, Austrálie, Nový Zéland, atd (členové “G7 / G8“), jsou aktivními a plně kooperativními účastníky tohoto spiknutí. V tomto století stupeň kontroly vyvíjený NWO pokročil do té míry, že pouze někteří pečlivě vybraní jedinci, kteří jsou upraveni a vybráni mohou stát premiéry či prezidenty zemí, jako je Velká Británie, Německo a Spojené státy. Nezáleželo na tom, jestli Bill Clinton nebo Bob Dole vyhrál předsednictví v roce 1996, výsledky by byly stejné. Oba muži hrají ve stejném týmu za stejný klub. Každý, kdo není týmový hráč je vyřazen: tj. prezident Kennedy, Ali Bhutto (Pákistán) a Aldo Moro (Itálie). Nedávno, byli zabiti admiral Borda a William Colby, protože nebyli ochoten jít spolu se spiknutím zničit Ameriku, nespolupracovali v některých funkcích nebo se pokoušeli odhalit a překazit agendy převzetí NWO.
Role NWO při utváření dějin
Většina velkých válek, politických otřesů a hospodářských depresí / recesí z posledních 100 let (a starší), byly pečlivě naplánovány a podněcovány machinacemi těchto elit. Patří mezi ně španělsko-americká válka (1898), První světová válka a Druhá světová válka, Velká hospodářská krize, bolševická revoluce v roce 1917, Říše nacistického Německa, Korejská válka, Válka ve Vietnamu, pád” 1989-1991 sovětského komunismu, Válka v Perském zálivu 1991, Válka v Kosovu  a dvě irácké války. Dokonce i francouzská revoluce byla organizována za existence prvků NWO.
Podněcování ke smyšleným válkám jako zástěrce pro shromažďování bohatství, které lze datovat do přinejmenším 12. století, kdy jen zákládací skupina devíti členů řádu templářů odstartovala Křížové výpravy, která trvala více než jedno a půl století.
Jádro skupiny výše uvedené bylo označeno jako vojenská větev tajné společnosti známé jako Převorství sionské, ale toto bylo prokázáno jako podvod.
 V roce 1307, král Francie, Filip Spravedlivý, prahnul po bohatství a žárlil na moc templářů. Francouzský král nechal zatknout všechny templáře ve Francii 13. října, zatímco mnoho templářů bylo zadrženo a mučeno, včetně jejich velmistra Jacques de Molay, mnoho dalších Templářů (kteří byli vybuzeni), uniklo. Oni se nakonec objevili v Portugalsku, na Maltě (jako Řád maltézských rytířů), a později ve Skotsku jako skotské obřady zednářství. Oni spolu s Albert Pikem hrají klíčovou roli při definování plánu pro vytvoření světové vlády.
Akvizice a konsolidace stále většího bohatství, přírodních zdrojů, celková politická moc a kontrola nad ostatními jsou motivační síly, které pohánějí rozhodnutí vůdců NWO. Daň v lidském utrpení a ztrátách nevinných životů nejsou pro tyto osoby důležité.

Napsat komentář