Minulost

Minulost

originální text

  • Jen málokdo zvnějšku ví o intimních plánech Alberta Pikea a architektů Nového světového řádu. V 19. století Albert Pike stanovil rámec pro dosažení Nového světového řádu. Na základě vize, která se mu zjevila, Albert Pike vytvořil plány událostí, které by se odehráli ve 20. století, ještě více těchto událostí teprve přijde. Je to plán, jak věříme, který neviditelní vůdcové následují dodnes, vědomě či ne, podle kterého připravují Třetí a poslední Světovou válku.

 

Albert Pike

Albert Pike se narodil 29.prosince 1809, v Bostonu, jako nejstarší ze 6 dětí narozených Benjaminovi and Sarah Andrews Pikeové.  Vystudoval Harvard, a později sloužil jako brigádní general v armádě Konfederace. Po občanské válce byl shledán vinným zradou a uvězněn, jen aby byl omilostněn kolegou, Svobodným zednářem, presidentem Andrewem Johnsonem 22.dubna 1866, který se s ním druhý den setkal v Bílém domě. 20. Června 1867 úředníci Skotského řádu 4. až 32. stupně Svobodných zednářů pověřili Johnsona a ten později odešel do Bostonu, věnovat se Zednářskému chrámu.

Říká se, že Pike byl génius, četl a psal v 16 různých jazycích, i když nemohu nikde najít záznamy, které jazyky to byly. Navíc byl široce obviňován z plagiátorství, ale o tom můžeme pochybovat. V různých etapách svého života byt básníkem, filosofem, hraničářem, vojákem, dobrodincem a filantrop. 33. stupeň zednářský, byl jedním z nalezených otců a hlava Ancient Accepted Scottish Rite of Freemasonry, byl Velkým velitelem Severoamerické Zednářské lóže od roku 1859 a udržel si tuto pozici až do své smrti 1891. Roku 1869 byl nejvyšším vůdcem mezi Rytíři Ku Klux Klanu.

Mimochodem, Svobodné zednářství je samo o sobě fascinujícím tématem a mohl bych mu věnovat celý web. Simon Gray, Svobodný zednář, shromáždil ohromující množství informací o zednářství, pro ty kdo se chtějí dozvědět více.Říká se, že Pike byl satanista oddávající se okultismu a zřejmě vlastnil náramek, který používal k vyvolávání Lucifera, se kterým neustále komunikoval. Byl velmistrem luciferské skupiny známé jako Řád Paladia (nebo také Nejvyšší rada moudrosti), který byl založen v Paříži roku 1737. Paladismus byl přenesen do Řecka z Egypta Pythagorem v 5. století před naším letopočtem. Byl to kult Satana, který zavedli do vnitřního okruhu zednářských lóží. To bylo v souladu s Paladismem Templářů. V roce 1801 žid Isaac Long přivezl sochu Baphometa (Satan) do Charlestonu v Jižní Karolíně a pomáhal zavést starověký Skotský přijímací obřad. Long prý vybral Charleston, protože se geograficky nacházel na 33. rovnoběžce, mimochodem stejně jako Bagdád. Tento obřad je považován za matku Nejvyšší rady všech zednářských lóží světa.

Pike byl Longovým nástupcem, změnil název řádu na Nový a Reformovaný Řád Paladia či Reformované Paladium. Řád obsahoval dva stupně:

Adelph (nebo Brother)

Companion of Ulyssees (nebo Companion of Penelope)

Pikeova pravou rukou byl Švýcar Phileas Walder, bývalý luteránský ministrant, nyní zednářský vůdce, okultista a spiritualista. Pike také úzce spolupracoval s Giusseppem Mazzinim v Itálii (1805-1872), který byl zednářem 33.stupně, v roce 1834 se stal hlavou Illuminátů a byl zakladatelem Mafie v roce 1860. Spolu s Mazzinim, lordem Henrym Palmerstonem z Anglie (1784-1865, zednář 33.stupně) a Otto von Bism.arck z Německa (1815-1898, zednář 33.stupně), Albert Pike zamýšlel použít Palladiový řád k vytvoření satanistické zastřešující skupiny, která by svázala všechny zednářské skupiny dohromady.

Albert Pike zemřel 2.dubna roku 1891 a je pohřben na hřbitově Oak Hill, i když ostatky se dnes nacházejí v sídle Rady 33. stupně Skotského řádu Svobodných zednářů ve Washingtonu, D.C. (viz The Deadly Deception, od Jima Shawa – bývalý 33.stupeň Zednářů a Past Master of all Scottish Rite bodies).

Památka

Albert Pike zanechal po sobě stopu před válkou v Arkansasu jako právník a spisovatel, ale jako Konfederační brigádní generál byl, podle arkansaského Demokrata dne 31.7.1978, plně očištěn, nebyl hrdinou. Přesto je jediným Konfederačním generálem, mající sochu na federálním majetku ve Washigtonu D.C. Je oceňován ne jako velitel nebo pouze právník, ale jako jižanský regionální vůdce skotského ritu zednářství. Jeho socha stojí na podstavci blízko úpatí Capitol Hill, mezi budovou ministerstva práce a radnicí, mezi 3. a 4. Street, na D Street, na severozápadě. Více o pozadí barvité historie této sochy můžete zjistit ZDE. Během prezidentské kampaně 1992, Lyndon H. LaRouche a jeho viceprezidetský kandidát, reverend James Bevel zahájili mobilizaci za odstranění sochy z Washigtonu na náměstí Soudnictví. 1.února kampaň čelila rozzlobenému útoku zednářského vůdce C.Freda Kleinknechta, který se pokusil bránit Pikea i Ku-Klux-Klan před LaRoucheovým a Bevelovým útokem. Řeč Antona Chaitkina nazvaná “Proč musí socha Alberta Pikea padnout” najdete ZDE.

Illumináti a Albert Pike

Adam Weishaupt (1748-1811) vytvořil Order of Perfectibilists 1.května 1776 (dodnes se slaví jako Květnový Den ve většině západních zemí), který še později stal známým jako Illumináti, tajná společnost jejiž název znamená “Enlightened Ones” (Osvícení). I když byl řád založen pro volnou výměnu názorů, zdá se, že Weishauptova minulost jezuity měla vliv na skutečnou povahu společnosti, výslovným cílem této skupiny se stalo zrušení křesťanství a odvrácení všech civilních vlád.

Italstký revolucionářský vůdce Giusseppe Mazzini (1805-1872), 33. stupeň zednářství, byl Illumináty zvolen jako hlava jejich celosvětových aktivit v roce 1834. (Mazzini také založil Mafii v roce 1860). Vzhledem k Mazziniho revolučním aktivitám v Evropě Bavorská vláda provedla zátah na Illumináty a další tajné společnosti pro údajné masivní plánování svržení evropských monarchií. Jakmile bylo odhaleno tajemství Illuminátů , byli pronásledováni a nakonec se rozpadli, jen aby se znovu shromáždili v hlubinách jiných organizací, jednou z nich jsou Svobodní zednáři. Během svého vedení Mazzini zlákal Pikea k (nyní oficiálně rozpuštěným, ale stále pracujícím) Illuminátům. Pike byl fascinován ideou jedné světové vlády a když byl Mazzinim požádán, ochotně souhlasil se sepsáním knihy rituálů, které vedli přechod od průměrných vysoce postavených zednářů k nejvyšším Illuminatům 33. stupně. Vzhledem k tomu chtěl Mazzini Pikea jako hlavu americké odnože Illuminátů, jasně cítil, že Pike je hoden takového úkolu. Mazziniho záměrem bylo, že jakmile se zednář při svém postupu po žebříčku svobodných zednářů osvědčil, bylo mu nabídnuto členství v tajné společnosti v rámci “v rámci spolecenství”.

Důvodem je, že většina zednářů během ten popírá zlé úmysly jejich bratrstva. Protože většina z nich nikdy nedosáhne 30. stupně, neměli by mít povědomí o skutečném účelu zednářství. Při instalování Pikea o tom jak má kniha vypadat, Mazzini píše v dopise datovaném 22.ledna 1870 následující. Nezapomeňte, že činnost Svobodných zednářů ještě nebyla Pikem zahájena – společnost byla pouze infiltrována Illumináty, kteří hledali nějaké uznávané shromáždení, kde by skryli své aktivity:

“Musíme umožnit všem společnostem pokračovat tak jak jsou, včetně jejich systémů, ústředních orgánů a jejich různých způsobů korespondence mezi vysokými stupni téhož řádu organizovaného stejně tak jako dnes, ale musíme vytvořit super obřad, který zůstane neznámý, do kterého budeme zvát jen hodnostáře vysokých stupňů, které si vybereme. S ohledem na naše Zednářské bratry se musí tito lidé zavázat k ochraně nejpřísnějších tajemství. Pomocí tohoto nejvyššího rituálu budeme ovládat celé Svobodné zednářství, které bude vycházet z jednoho mezinárodního centra, mnohem mocnější ho, protože jeho směřování bude neznámé.”

V roce 1871 Pike vydal 861 stránkovou Zednářskou příručku známou jako Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite Freemasonry .

Po Mazziniho smrti 11.března 1872 Pike jmenoval Adriana Lemmiho (1822-1896) bankéře z Florencie, který provozoval své podvratné aktivity v Evropě, zednářem 33.stupně. Lemmi byl zastáncem vlastence a revolucionáře Gisseppe Garibaldiho a mohl být aktivní v luciferské společnosti založené Pikem. Lemmi byl v pořadí následován Leninem, Trockým a pak Stalinem. Revoluční aktivity všech těchto mužů byly financovány britskými, francouzskými, německými a americkými bankéři; mezi nimi dominuje Dům Rothschildů.

Mezi lety 1859 a 1871 Pike vypracoval vojenský plán tří světových válek a různých revoluci po celém světe, který předpokládal předat spiknutí pro konečnou fázi ve 20.století.

Kromě Nejvyšší rady v Charlestonu v Jižní Karolíně, Pike založil Nejvyšší radu v italském Římě (vedená Mazzinim); britském Londýně ( vedená Palmerstonem) a Berlíně v Německu (veden Bismarckem). Založil 23 podřízených rad na strategických místem po celém světe včetně pěti Grand Central Directories ve Washingtonu DC, Montevideu, Neapoli, Kalkatě a na Mauriciu, které byly používány k získávání informací. Všechny tyto větve byly od té doby tajnými základnami činnosti Illuminátů.

Napsat komentář