1. Anglická banka

Příběh 1.

Anglická banka

originál zdroj – vlastní překlad 27.1.2016

 Jak je všeobecně známo, v našem hříšném světě se někdy říká, že peníze mluví, proto slavnostně zahajujeme seriál Epizody‘, pohled na původu “staré dobré” Bank of England. Současné hospodářské krize nelze plně pochopit bez zkoumání temných hlubin globální finanční infrastruktury…

Bank_of_England_Charter_sealing_1694

Do konce 17. století se Anglie dostala na pokraj finančního kolapsu, po téměř 50 let trvajících válkách s Francií se vyčerpala národní ekonomiky. Vládní úředníci vstoupili do jednání s věřiteli v naději ve shromáždění potřebných finančních prostředků, aby i nadále mohli pokračovat ve své politice, ale úrokové sazby nabízené věřiteli byly velmi vysoké. A takpříkaz vlády, že soukromé banky dostali moc tisknout peníze, přišel doslova z ničeho.

Takový byl zrod vůbec první soukromé centrální bankyBank of England. S cílem uvést veřejnost v omyl, nesla klamný název, Bank of England, ale ve skutečnosti nikdy nebyla veřejnou institucí. Obchoduje své akcie na trhu, stejně jako jakákoliv jiná soukromá banka od okamžiku svého vzniku.

Investoři, jejichž jména (to je důležitá poznámka) nebyla nikdy zveřejněna, potřebovali shromáždit 1,25 milionu liber ve zlatě na nákup akcií, ale ve skutečnosti bylo zaplaceno pouze 750000 liber. I přesto, že Bank of England byla právně registrována v roce 1694 a začala svou činnost vydáním úročených půjček v množství mnohem vyšším než částka, kterou by měl mít v rezervách.

Dnes Bank of England slouží jako model pro soukromě provozované centrální banky, které se objevují v každé zemi na světě. Soukromé centrální banky jsou nyní tak silné, že budou brzy kontrolovat ekonomiku každé země, což povede k plutokracii moc v rukou mocných. Jen si představte, kdybychom převedli kontrolu nad armádou na organizovaný zločinten obrázek?

Centrální banky by neměly být v soukromých rukou! Zájmové skupiny soukromých centrálních bank s sebou nese skryté daně. Vlády, které nemají dostatek politické vůle ke zvýšení daní, místo toho produkují dluhopisy a prodávají je centrálním bankám, aby tak získali peníze pro vládní programy. Ale dluhopisy jsou nakupovány za peníze, které centrální banka vytvořila z ničeho a tím dostává do oběhu více peněz, tím menší je hodnota peněz v našich kapsách. Vláda dostane tolik peněz, kolik chce pro své politické cíle, ale lidé platí cenu s inflací. Krása je v tom, že téměř 10.000 lidí se může skrývat za tímto záhadným pseudo-ekonomickým nesmyslem.

Po založení Bank of England zažila země příliv papírových peněz. Ceny se zdvojnásobily. Obrovský počet úvěrů byl vydán na financování jakýchkoliv a všechny bláznivých nápadů. Například jedna společnost navrhla vysušení Rudého Moře s cílem získat zlato údajně potopené Egyptské armády, která pronásledovala Mojžíše, když prchal v čele Izraelitů.

Do roku 1698 vládní dluh vzrostl z 1,25 milionů liber na 16 milionů liber. Kvůli jeho placení se daně zvyšovaly znovu a znovu.
Stručně řečeno, finanční kapitál začal mít de facto kontrolu nad státem.