4. Kdo zažehl 1. světovou válku?

Příběh 4.

Kdo zažehl 1. světovou válku? (I)

originál zdroj – vlastní překlad 13.8.2015

Nikolaj Starikov (Rusko)

Před více než 100 lety byl svět šokován prvními výbuchy 1. světové války –

Tyto dny 96 rok byl svět šokován s prvními výbuchy z 1. světové války – toto globální krveprolití započalo neuvěřitelné tragédie 20.století. Proč k tomu došlo? Jaká nelidská síla tlačila chladně svět v tomto horkém létě 1914 ke katastrofě? Příspěvky Oriental REVIEW jsou exkluzivním překladem studie ruského historika Nikolaje Starikova, který je autorem mnoha knih o ruské a mezinárodní historii a současné geopolitice. Text níže je souhrnem jeho první knihy “Kdo ničí Ruskou říši?”, publikované v Rusku v roce 2006.

 Pokud by Gavrilo Pricip neučinil atentát na život rakouského arcivévody Františka Ferdinanda, zastánci války na celém světě by se našli jiný důvod.
velkovévoda Alexander Michajlovič Romanov

Je to o tom jak se staré pirátské vládě Anglie podařilo opět přivést krveprolití do Evropy …
Alfred von Tirpitz, německý velkoadmirál

FWWgreyE

Později byli politici různých zemí dotazováni, jak to bylo možné, že nejkrvavější válka v dějinách lidstva přišla náhle a odnikud. Většina z nich bezmocně krčila rameny, někteří kladli vinu za katastrofu své protivníky, ale jeden muž, který byl v popředí politické scény Evropy zůstal skromně mlčet. Neřipojil se k diskusi ani nenapsal paměti. Tímto mužem byl Lord Edward Grey, vikomt z Falladonu. Tento významný muž sloužil jako ministr zahraničí Velké Británie v letech 1906 – 1916. Nebyl tvůrcem této války, ale monstrózní plány byly realizovány jako přímý důsledek jeho úsilí. Díky úsilí sira Greye, miliony dospělých a dětí byly poslány do hrobu, stovky tisíc prosperujících měst a vesnic bylo zničeno a Ruská říše byla vymazána z politické mapy světa.

Ale vraťme se k tomu vášnivému červenci 1914. Vyšetřování zahájené Rakousko-Uherskem mělo jednoznačně odpovědět na věčnou otázku: “Kdo je na vině?” Vrazi arcivévody nejenže získali zbraně a výcvik v Srbsku, ale byly také převezeni na bosenské území krátce před útokem. Byla to dlouho očekávaná příležitost, kterou Rakušané potřebovali, aby mohli udeřit na nenáviděného nepřítele v Bělehradě. Srbští extremisté jim hodili rukavici a zabili dědice trůnu. Jejich akce jasně ohrožovala samu podstatu mnohonárodnostní Habsburské říše.

Ale předtím, než se rozhodli potrestat Bělehrad, Německo a Rakousko potřebovali čas k vyřešení jednoho problém: pootřebovali pochopit, jak by v této situaci jednalo Rusko. Předtím ve třech případech, v roce 1908, 1912 a 1913 couvla Vídeň od své touhy Srbsko rozdrtit, třikrát Rusko odmítlo myšlenku bránit slovanskou vládu. Nyní, když byl zavražděn budoucí císař, Němci věřili, že Nikolaj II. nebude moci zabránit potrestání vrahů. Německý velkoadmirál Alfred von Tirpitz napsal ve svých pamětech, že císař Vilém “viděl zásah Ruska ve prospěch Srbska jako nepravděpodobný, protože car, podle jeho názoru, nepodpoří královské vrahy …”

210px-Wilhelm_II_of_Germany

Ve svém spravedlivém hněvu, německý císař nevěnoval pozornost nenápadnému, ale důležitý důkazu, že se velká válka blíží. Německý námořní atašé v Japonsku napsal do Berlína ještě před atentátem dne 10.6.1914, “Co mě dojímá, je důvěra, s jakou zde každý očekává válku s Německem v blízké budoucnosti … jemné, ale jasně patrné “něco”, které visí ve vzduche jako sympatie pro vězně čekajícího na popravu.” Vilém II. ještě neudělal své katastrofální rozhodnutí jít do války a to byla již Říše vnímána jako duše procházející po cestě k setkání se svým Stvořitelem. Divíte se, proč japonští politici a diplomaté z pravomoci Entente si byli tak jistí vojenským konfliktem, který byl asi na začátku.

Odpověď je jednoduchá – existoval scénář nadcházejícího zničení. Režiséři znali skutečný účel války, ale mnoho jiných bylo zasvěceno do jednotlivých detailů. Scénář pro válku skutečně existoval; nikdo jej neviděl na papíře s tabulkami a v odstavcích, ale mnoho důkazů svědčí o tom, že to bylo skutečné. Černov, šéf ruské socialistické strany – revoluční strany – o tom napsal ve svých pamětech. Psal přednášky Josefa Piłsudskeho, polského socialististy a budoucího vůdce nezávislého polského státu v Paříži na začátku roku 1914.

“Piłsudski sebejistě předpovídal, že Balkán zažehne rakousko-ruskou válku v blízké budoucnosti,” Černov psal a dále citoval polského socialistu, který dokonale odhadl spoušť 1. světové války! Pilsudski sebevědomě a přesně řekl, které síly budou stát proti jakým v ozbrojeném konfliktu. Ale to není ta důležitá část!

 “… Pilsudski pak postavil otázku zpříma: jak válka dopadne a kdo zvítězí? Jeho odpověď zní takto: Rusko bude poraženo Rakouskem a Německem, kteří budou zase zničeni Angličeny a Francouzi (nebo Angličany, Američany a Francouzi) “

Jasnozřivost budoucího polského diktátora byla mimořádná! Mikuláš II., Vilém II. a František Josef neměli ani podezření, že se připravuje. Arcivévoda František Ferdinand si klidně mohl hrát se svými dětmi na zámku Belvedere, Gavrilo Princip byl vysokoškolským studentem, mladého Bosňana ještě ani nenapadlo, aby zabil rakouského dědice trůnu a generální štáby budoucích protivníků neměly žádné plány pro nadcházející válku. Joseph Piłsdeski nejenže důvěrně znal scénář války, ale dokonce věděl, jak to skončí!

Scénář pro spuštění 1. světové války bylo neuvěřitelně komplikované organizovat, ale velmi jednoduché v jeho podstatě. S podporou Německa, Rakousko-Uhersko klade požadavky na Srbsku. Bělehrad odolává, opíraje se o záruky od Ruska. Ve stejné době, Rakušané a Němci volí sílu jako optimálním řešením srbského problému, potřebují být přesvědčeni, že St. Petersburg nebude intervenovat na straně Srbů a omezí svou reakci na diplomatické odsouzení. Pouze tato verze by byla světlou pojistkou proti válce. Kdyby Rakousko a Německo vědělo, že opatření proti Bělehradu způsobí střet s Ruskem, nikdy by k tomu nepřikročili, protože by také věděli, že by to znamenalo válku s Francií a nakonec s Anglií kvůli francouzsko-ruskému spojenectví.

Samozřejmost tohoto potenciálního sledu událostí byla hlavní zárukou před ozbrojeným konfliktem. Bylo snadne, zabránit 1. světové válce. Všechno co musela udělat Velká Británie bylo, říct Německu, že by nemělo zůstat neutrální v případě války v Evropě a mělo by se  přidat na stranu Entente jako spojenec. To je přesně to, jak Británie zabránila francouzsko-německé válce o několik let dříve během marocké krize. Taková akce byla tím, co bylo třeba uděla v případě, že pánové v Londýně chtěli zachovat mír. Ale zpět k Maroku, byla to show, návnada pro přilákání Ruska do sítě(pasti) Entente. Teď bylo vše úplně jinak: vše bylo připraveno ke zničení Rusko a Německo v nejstrašnějším vojenském konfliktu jaký si lze představit. Británie potřebovala válku, ale musela před válečným vzplanutím budit dojem ochránce míru.
To je chvíle, během které Lord Edward Grey přišel na politické scéně ve vší své slávě. Ctihodný pán zastával úřad ve vládě Jejího Veličenstva, na kterém závisel osud celého lidstva během horkého léta v roce 1914. Stejně jako každý diplomat, šéf britského ministerstva zahraničí měl dar hodně mluvit aniž by cokoliv řekl. Tento dar později skvěle předvedl ve svých pamětech. Spíše než dát jasnou odpověď a zaujmout jasné stanovisko, slova sira Greye o kritickém létě jsou plná narážek a opomenutí. Nebyla to náhoda.

Po atentátu na Františka Ferdinanda 29.června 1914, šéf britské diplomacie veřejně projevil svou hlubokou soustrast Vídni před parlamentem a pak zmlkl. 6. července, poté co se císař poradil s Rakušany, německý velvyslanec v Londýně, princ Lichnowsky šel za Greyem sondovat britský postoj k vyvíjející se situaci. Britové reakce prokazovala jejich lásku k míru, jako by se tím chlubili. Kromě diplomatické dvojjazyčnosti, tam byly další hmatatelné symboly britského naklonění Němcům. Primárním kořenem britsko-německého rivalství bylo námořnictvo – podnícení velkého programu stavby lodí Říší. Londýn pohlížel na rostoucí německé loďstvo s neskrývaným nepřátelstvím, ale náhle změnil svůj postoj! Admirál Tirpitz ho popsal takto: “… Vztahy mezi oběma zeměmi vypadaly tak dobře, že poprvé po mnoha letech, britská námořní eskadra dorazila do Německa na oslavy Kielského týdne. Eskadra odplula po atentátu v Sarajevu. ”

A tak, německý velvyslanec začal diskusi s Greyem právě tím. Lichnowsky přesvědčil císaře Viléma, kterého hluboce upokojila návštěva britské eskadry v německém přístavu a a pak pomalu začal pociťovat britský postoj v nadcházejících mezinárodních komplikacích. Za tímto účelem, řekl, by Rakušané měli přijmout opatření proti Srbsku. Potom upřímně vysvětlil německou pozici: Berlín nemohl odmítnout pomoc svého spojence, ale pokračování by znamenalo případné komplikace s Petrohradem. Němci si byli dobře vědomi toho, že kromě etnických sympatií byly dvě monarchie také spojeny rodinnými vazbami: matka dědice srbského trůnu byla také sestrou velkoknížete Nikolaj Nikolajevič Romanova, budoucího velitele ruské armády v hrozící válce. Ruský monarcha sám byl strýcem srbského knížete Alexandra. Jen o několik měsíců dříve, Nikolaj II. osobně slíbil Srbsku “plnou vojenskou pomoc” a dokonce i “podporu, které bude třeba.
A tak poté, co vypustil “pokusný balónek”, německý velvyslanec položil kritickou otázku, kvůli které přišel. Němci věděli, že probíhají nějaká jednání mezi Anglií a Ruskem o námořní úmluvě, a že tato ujednání by mohla povzbudit Rusko k odolávání Rakousku. Striktní prohlášení londýnských diplomatů by znamenalo, že by Němci okamžitě hledali cestu ven z krize. Pokud Rusko mělo britskou podporu, konflikt s nimi by byl pro Německo nepřijatelný. Byla to skvělá příležitost ukázat německému velvyslanci v Británii pyšný horní ret, ale místo toho sir Grey řekl, že Británie “nemůže tolerovat zničení Francie.” Diplomaté vždy mluvili speciálním jazykem, ne vždy srozumitelným obyčejným smrtelníkům, ale sami dokonale porozuměli jeden druhému. V mnoha ohledech se jejich práce skládá ze vzájemného tlumočení svých narážek a schopnost mluvit, aniž by něco řekli. Přeloženo  do “lidské řeči”, britský výraz “nemůžeme tolerovat zničení Francie” znamená následující:

 • St. Petersburg provedl několik jednání s Londýnem
 • Británie nedává Rusku žádné bezpečnostní záruky
 • V případě vojenského konfliktu mezi Německem a Ruskem zůstanou Britové mimo konflikt
 • Jediná věc, která znepokojuje Brity – a proti které budou s konečnou platností vystupovat – je vojenská porážka Francie

Tolik informací můžete vložit do jedné krátké fráze. Tedy na německou sondu, Sir Grey Němcům odpověděl, že zničení Ruska nemá pro Velkou Británii význam.

Síla těch, kteří chtěli rozdmychávali válku lhaním je v tom, že hráli na obou stranách a pro oba týmy. Byl britský vynález – čelit válce měli němečtí “přátelé” a ruští “spojenci”. Když se Ruskem začala šířit revoluce, stejní pánové by obejímali Nikolaje II. a zároveň vyčlenili peníze na jeho svržení. Pak by poslali blahopřejný telegram Kerenskému a slibovali podporu generálu Kornilovovi, aby ho svrhl. Pak se k moci dostali bolševici, a “spojenci” i nadále vše konzultovali s nimi a jejich protivníky. Po vypuknutí ruské občanské války, by Britové pomáhali Bílým a také by dávali pozor, aby nakonec nezvítězili. Britské záludnosti a lži nejsou ničím nadpozemským, jde jednoduše o jejich zájmy a jejich plánu. Hraní oběma barvami na stejné šachovnici, jedna ze stran vždy může v nouzi dát druhé straně mat.

220px-Alexander_Konstantinovich_Benckendorff
To vše přijde později, ale prvním plánem v pořadí pro “alianci” plánem je, realizovat plán zničení Ruska, Sir Grey srdečně hostil ruského velvyslance Benckendorf po setkání s německým velvyslancem. Tam zazněla jiná písnička. 8. července šéf britského ministerstva zahraničí popsal vážnost situace, které čelí Rusko. Nepochyboval o tom, že Rakousko by zaútočilo a dokonce vyjádřil názor, že by Rusko mělo přijít Srbska bránit. Kromě toho, že nechce přeceňovat německé nepřátelství vůči Rusku. Naznačil, že podle jeho znalostí, by se německé vojenských operací rychle přesunuly ze západu na východ v případě konfliktu. Edward Grey kladl důraz na brilantní výkon, s německým velvyslancem hovořil jako optimista, s ruským – jako zmučený pesimista. Když se Benckendorf pokusil vylíčit situaci v jasnějším světle, Grey silně namítal a řekl, že “se mu nelíbily informace, které získal z Vídně.” “Situace je velmi vážná.”

Tím bylo zaseto sémě pochybností v ruské vládě, 9. července se britský ministr zahraničí sir Grey opět setkal s německým velvyslancem Lichnowskym. Jak nedávno,  o tři dny dříve, mu Grey naznačil,  že Británie nebude zasahovat do akcí na pevnině, pokud nebude existovat riziko “zničení Francie.” Pro jistotu, že rozuměli pozici britské vlády, se Němci opět pokusili ověřit správnost jejich “dešifrování” náznaků ministra zahraničí. Stejně jako předtím, mohla pozice Anglie ještě zastavit sestup evropského kontinentu do propasti. Co by měl nejuznávanější šéf britské diplomacie říci? Asi něco o důležitosti zachování míru a nutnosti řešit konflikty mírovými prostředky, ne?

Ne. Za prvé, Grey hovořil o náladě v mírumilovného v Rusku. Opatrný německý velvyslanec, se v souladu se svými pokyny dotázal, zda by byla možná dohoda s Británií, že by působila jako zástupce, který bude Rusko uklidňovat v případě rakousko-srbského konfliktu. Grey ujistil Lichnowskeho, že udělá “vše pro to, aby zabránil válce mezi velmocemi.”

“Řekl jsem,” napsal Grey ve svých pamětech, “že pokud budou rakouské akce proti Srbsku probíhat v určitých mezích, tak by mohlo být samozřejmě relativně snadné, přesvědčit Petrohrad, aby je toleroval.” Ve stejné době, německý velvyslanec informoval Berlín, že “Sir Grey vyzařoval optimismus.” Grey mluvil tak zářivě a květnatě, že by taková slova chtěli slyšet všichni Němci. Zde je to, co velvyslanec napsal ve svém telegramu do Berlína:
“On (sir Grey), potvrdil, že nemá co dodat k tomu, co již řekl na jednání 6.8., a může jen zopakovat, že na jedné straně, byly uzavřeny dohody mezi Velkou Británií, Francií a Ruskem, ale na druhé straně, Velká Británie nevstoupila do žádných tajných závazných dohod týkajících se války v Evropě. “

Dále Grey řekl, “že Anglie chce mít své ruce zcela volné.” Přeloženo z diplomatického jazyka to znamená neutralitu Anglie v případě války!

Ale jak mohl sir Grey říci, že žádné závazné dohody se nevztahují na Anglii v případě války? Copak Rusko, Anglie a Francie spolu netvořili Entente alianci ?!

Je zajímavé, že sir Grey řekl pravdu. Historici o tom nikdy napsali ve snaze, vyhnout se tomuto podivnému problému. Faktem je, že:

 Až do začátku 1. světové války, nebyla dohoda o aliance potvrzena smlouvou!

Ve skutečnosti existovaly tři zcela samostatné dokumenty. První mezi Anglií a Francií, zavedl blok Entente (Dohoda). Po pravdě řečeno, to bylo o Newfoundlandu, západní Africe, Siamu a Egyptě! Není tu ani slovo o vojenských závazcích v případě války. Druhým dokumentem byla smlouva mezi Ruskem a Británií z roku 1907, kde šlo o rozdělení sfér vlivu v Persii, Afghánistánu a Tibetu – nic víc než to, ani slovo o vojenských závazcích! Třetí dohoda, na kterém byl Entente aliance založena vznikla mezi Francií a Ruskem a byla podepsána Alexandrem III.. To byl jediný skutečný dokument! Podle ní byli Francouzi nebo Rusové povinni okamžitě vyhlásit válku jakémukoliv státu, který by napadl buď Rusko nebo Francii. Ale tyto závazky jednoho vůči druhému platily jen v případě … Paříže a Petrohradu.

 Skutečná alianční smlouva byla podepsána mezi zeměmi Dohody až po začátku 1. světové války. Jaký je v tom rozdíl? Velký rozdíl! Absence normální smlouvy dovolovala Britům, aby doznáním neutrality provokovali Německo do války a zároveň slibovali pomoc Rusku. Pokud by byla aliance Dohody vytvořena oficiálně, Němci by se choval úplně jinak, protože nejistota postavení Londýna byla háčkem, na který se chytili němečtí diplomaté.

Francouzský velvyslanec v Rusku Maurice Paleologue řekl¨svému britskému kolegovi siru George Buchananovi: “Trvám na zásadní roli, kterou může Británie sehrát při zmírnění agrese Německa, odkazuji se na stanovisko uvedené před čtyřmi dny, kdy mi císař Nikolaj řekl, “Německo by se nikdy neodvážilo napadnout jednotné spojence Rusko, Francii a Anglii, ledaže by úplně ztratilo rozum.”

Samozřejmě, že Německo by nezaútočilo na tři velmoci. To je důvod, proč Anglie přesvědčovala Němce, že by neměli být stát proti třem velmocem! Přitom Němci a Rakušané se nebáli být pevnými.

Potom dloho očekávaná válka začala…


Kdo zažehl 1. světovou válku? (IÏ)

originál zdroj – vlastní překlad 20.8.2015

Nikolaj Starikov (Rusko)

A Němci na to skočili. Ledová nedůvěra k tradičně nepřátelské politice Británie byla roztavena sálavým kouzlo sira Greye. Admirál Tirpitz poznamenal “9. července,  si všichni na ministerstvu zahraničních věcí udržovali střízlivý názor, že pokud v rozporu s očekáváním nemohl být zachován mír v Evropě, Anglie by stále stála na straně našich nepřátel od počátku vojenských akcí. Nicméně klidný postoj získaný od britského ministerstva zahraničí v posledních týdnech stále více a více ukolébával lidi v úzkém okruhu kancléře. Zdá se, že i generální štáb začal zvažovat mírumilovné úmysly Anglie.”

Alfred_von_Tirpitz

Anglie usiluje o mír! Dalo by se říci, že jen dvě slova dělila Němce od vědomí, že osud jejich země visel na vlásku. Ale Greyovi nadřízení mu dali tuto práci a on hrál mistrovsky, směrovalů miliony lidí do hrobu, on, který pro tuto chvíli seděl a nevnímal a vyhříval se na červencovém slunci. Stejně jako všude jinde ve světě, i Británie má neoficiální diplomacii, která postupuje podél oficiálních kanálů. Ale v té se nic nedělo, bylo ticho. “Zároveň Anglie zadržel všechna varování pro nás z očí do očí,” bědoval Alfred von Tirpitz.

Místo toho “nezávislý” britský tisk začal publikovat články, kterým by se jinak říkalo provokace, ale byly samozřejmě považovány za normální. V denníku Standard a v Daily Chronicle byly výslovně uvedené titulky o vinících smrti na rakouském trůnu: “Není pochyb o tom, že celé spiknutí bylo připraveno v Srbsku a část – ne celá – odpovědnost padá na Rusko,” “vražda je nezbytným nástrojem Ruska k eliminoci všech nepohodlných protivníků na Balkáně. »Co je fascinující, je to jak ruští revolucionáři nalili benzín do ohně. Lev Davidovič Trockij ve své knize “Evropa ve válce” řekl: “vražda … byla nepochybně vymyšlena srbskou vládou. Na druhé straně se Rusko také podílelo na přípravě této vraždy nepřímé způsobem. ”

Ujištěn britskými “mírumilovnými způsoby”, německý císař se vydal na svou výroční plavbu přes norské fjordy. Rakušané souhlasit s jeho návrhem průběhu akcí a začali připravovat text ultimata Srbsku. Díky úsilí Lord Greye byli Rakousko a Berlín prezentováni ve velmi růžových barvách: v případě rakouské invaze do Srbska, by Rusko nemuselo nutně zasáhnout do konfliktu a pokud ano, Anglie by je nemusela podpořit. Francouzský zásah byl pravděpodobný, ale v této situaci by takový scénář nebyl tak špatný – Paříž už toužebně očekávala příležitost, aby si vzala zpět Alsasko a Lotrinsko, a proto byla již pro Německo skutečným nepřítelem.

Průhledné narážky sira Greye dělali pro podněcování války více, než udělaly výstřely Gavrilo Principa.

Proces dosáhl svého vrcholu 20. června, kdy francouzský prezident Raymond Pointcaré přicestoval do Ruska – “Válka.” Takže Nikolaj II. by se neměl bát pomoci svým slovanským bratrům, byl ujištěn, že v případě války s Německem bude Francie plnit své spojenecké povinnosti. Ve stejné době, obě strany diskutovaly o svých vojenských plánech. Rusko v souladu se svými závazky zmobilizovalo své síly tak, aby byly v plné pohotovosti a připraveny do 15 dní k postupu na Německo. Útok proti Rakousku-Uhersku bylo naplánován na 19. den po mobilizaci. Zatímco ruský monarcha a francouzský prezident jednali, události se zdáli být zmrazené, ale po Pointcarého odjezdu se pustili vpřed rychlostí šílených koní. Rusko mělo před sebou už jen jeden týden poklidný života.

Sergei_Dmitrijewitsch_Sasonow

23. července se “spojenecký” prezident vrátil domů a druhý den Grey úspěšně torpédoval poslední příležitost k mírovému řešení konfliktu. Na příkaz cara, ruský ministr zahraničí Sergej Sazonov navrhl, že Rusko, Anglie a Francie společně přitlačí na Vídeň a donutí Rakousko-Uhersko k politickému urovnání svých nároků vůči Srbsku. Grey jeho návrh zamítl. Mohlo to pokazil celou tuto věc, protože čekal na rakouské ultimátum. Tento papír byl pojistkou světové války – jen několik dní dělilo tento moment jeho prezentace od začátku nepřátelských akcí.

A tak čekal. 23. července mu rakouský velvyslanec v Srbsku dal to co chtěl. Není náhodou, že vídeňští diplomaté představili Srbům ultimatum jakmile se Pointcaré vrátil do Paříže – to znamená že francouzští a ruští lídři nemohli naplánovat odpověď. To bylo příhodné pro Rakušany a Němce. Pro naše “spojence” to měl jiný význam – francouzský prezident, který právě odcestoval nemusel odpovídat na konkrétní otazký Mikuláše II., místo toho stačilo jednoduše poslat telegram. Nedej Bože aby ruský car navrhl další společné prohlášení jiného druhu, aby například, byly požadavky Rakouska předány jakési mezinárodní komise. Pokud by tak učinil, dlouho očekávaná válka by se zpozdila. Namísto složité diskuse se Francouzi mohlui ze všeho dostat použitím frází. A ultimátum mělo časový limit – pouhých 48 hodin! Čas letěl tak rychle, že by už bylo příliš pozdě na to, zastavit válku! Hlavním cílem Greye pak bylo, aby se události stali nezvratnými.

Grey jednal s rakouským velvyslancem poprvé v den, kdy bylo doručeno ultimátum. Angličané byli již dobře obeznámeni s jeho podmínkami – Times zveřejnily uniklý obsah přesně o den dříve. Každému, kdo znal elespoň trochu politiku, bylo jasné, že se jednalo o vyhlášení války. Když byl ruský ministr zahraničí Sazonov informován o ultimátu telegramem, okamžité zvolal: “To znamená válku v Evropě!” Lord Grey  “Nerozumí”. Spíše než aby varovat Rakušany na samém pokraji války, vyjádřil lítost, že dokument předložený Srbsku obsahoval pevný časový limit a odmítl o čemkoliv diskutovat, dokud sám text neuvidí!

Pak promluvil k Rakousko-uherskému velvyslanci o tom, jak by byl poškozen obchod válkou mezi čtyřmi velkými mocnostmi. Velvyslanec Mensdorf byl velmi dobrý v počtech. Čtyři síly znamenaly: Rusko, Rakousko-Uhersko, Francii a Německo. Grey neřekl nic o páté síle: Anglii. To nebyl náznak, ale přímý důkaz budoucí neutrality Velké Británie. Rakouský velvyslanec uzavřel svou zprávu o konverzaci těmito slovy: “Byl chladný a objektivní, jako obvykle a mluvil s přívětivostí a dokonce i s nějakými sympatiemi k nám.” Po rozhovoru s Greyem se Rakousko-Uhersko definitivně uklidnilo a bylo přesvědčeno, že by to mohlo Srbsko napadnout.

Nyní se vraťme k faktům. Po obdržení 10 bodové nóty z Vídně, se ocitl Bělehrad v hysterii. Pach střelného prachu byl již ve vzduchu a Srbsko se nacházelo hned vedle rozzuřeného Rakouska. “Nemůžeme se bránit. Proto prosíme Vaše Veličenstvo, aby nám pomohlo jakmile to bude možné, ” napsal srbský princ regent Alexander napsal ve svém telegramu Mikuláši II. V odpovědi byli Srbové instruováni, aby potvrdili rakouské podmínky, aby nevzdorovali, ale prohlásili, že se vydávají do moci Rakouska a předávají svůj osud do rukou mnohem silnějšího národa.

Ultimátum vypršelo po 48 hodinách. Od okamžiku jeho prezentace začala časovaná bomba tikat. Polovina času již uplynula, když rakouský velvyslanec v Londýně přinesl Greyovi kopii ultimata. Pak skvělý herec lord Edward Grey obrátil oči v sloup! Obtěžován zmateným Mensdorfem řekl, že to bylo “to nejodpornější v historii diplomacie.”

V posledních minutách klidu, které klesaly jako písek v přesýpacích hodinách, hovorný šéf britské diplomacie volal znovu na německé velvyslanectví! Sir Grey miloval konverzaci, není nic co Vás mohu udělat! Teď když se Evropa těší svým posledním 24 hodinám míru, by Britové mohli dodat významná slova, která by zachránila miliony životů? V žádném případě!

“Pokud by Rakousko porušilo území Srbska” správně poznamenal Grey, “riziko evropské války by se na nás … důsledky, které by bylo naprosto nemožné, aby čtyři mocnosti předvídali.”

Britský diplomat promluvil opět o možném poškození světového obchodu, potenciální explozi revolučních prvků a hrozbách rozšíření chudoby, ale nezáleželo na tom, byla to jen slova. A co je nejdůležitější, opět zdůraznil německému velvyslanci možnost války mezi čtyřmi velmocemi a znovu zdůraznil, že Británie by zůstala neutrální! Není divu, proč to řekl znovu – potřeboval nejen Rakousko, aby předložila ultimátum, ale také pro to, aby zahájilo vojenskou akci po jeho vypršení. Pouze tehdy, když ujistil britské neutralitě, by se Němci a Rakušané zavázali k válce s Ruskem a Francií.

25. července 1914 v určený čas, srbský premiér Nikola Pašić doručil odpověď srbské vlády. Srbsko souhlasilo s všemi požadavky až na jeden, odmítlo dovolit rakouským zástupcům vyšetřovat spiknutí proti arcivévodovi v Srbsku, domnívali se, že toto by bylo “porušením ústavy a zákona o trestním řízení.” A i když Bělehrad přijl devět z 10 podmínek ultimata, rakouský velvyslanec nebyl nespokojen a vyhlásil odstoupení od diplomatických vztahů. Díky radě z britské strany, byla jedna strana připravena na válku. A co se děje na druhé straně?

Ruští diplomaté se snaží zachránit svět. Ve stejný den, kdy Rakousko přerušilo své vztahy se Srbskem, Sazonov oslovil sira Grey a požadoval “jasné a pevné” odsouzení Rakuského postupu. Žádné odsouzení nenásledovalo, protože to mohlo ještě zastavit rakouská vojska, která byly shromažďována na srbské hranici. Nicméně, ve stejný den Benkendorf, ruský velvyslanec v Londýně, hlásil své dojmy o britské “neutralitě” do Petrohradu, byl to pravý opak: “I když Vám nemohu poskytnout žádné formální ujištění o vojenské spolupráci Anglie, nemám informace o jednotném postupu na straně Greye nebo krále, v některé z těchto věcí, s poukazem na skutečnost, že by Anglie vážně zvažovala možnost zůstat neutrální. Můj dojem se zdá být v rozporu s celkovou situací. ”

Úkol Edwarda Greye nebyl jednoduchý: ukázat Německu Ruskou neutralitu tak, aby vše zároveň ukazovalo na Rusko, že tato “neutralita” byla prezentována z ruské strany.

V Berlíně císař hovořil s jemu blízkými osobami o tom co se týkalo této situace. Ve stejný den bratr Viléma II., princ Jindřich, přijel do Postupimi se vzkazem od krále Jiřího V. Korunované hlavy se připojily k dezinformační kampani. Britský monarcha řekl princi Jindřichovi “Vyvineme veškeré úsilí, abychom nebyti zataženi do války a zůstali neutrální.”

“Když jsem vyjádřil své pochybnosti, císař mě přerušil:” Mám slovo krále a to je pro mě dostatečné” napsal admirál Tirpitz ve svých pamětech. Čas už přestal být důležitým. Dne 28. července 1914 rakouské zbraně spustily palbu na srbské území. V Petrohradě,ruští úředníci tvrdili, že Anglie konečně definovala své stanovisko. Nesrozumitelná odpověď z Londýna dorazila. Pouze francouzský velvyslanec v Rusku Maurice Paleologue mohl napsat přímo ve svých pamětech, že jeho britský protějšek Buchanan “slibuje důrazně doporučit, aby Sir Grey politicky odolal německým ambicím.”

Nikolay-II-31-083

Pod tlakem vojáků a ministra zahraničí Sazonova, ruský car nařídil všeobecnou mobilizaci. Ukázalo se to být opravdu osudovým rozhodnutím. Ve stejný den, obdržel telegram od císaře Viléma, osvědčující jeho úmysl jednat jako prostředník mezi Ruskem a Rakouskem, který požadoval zastavení vojenských příprav. Ve večerních hodinách Nikolaj rozhodl o zrušení všeobecné mobilizace a místo toho vydal pouze rozkaz k částečné mobilizaci ve čtyřech vojenských oblastech. Příkaz k částečné mobilizaci ve varšavském, kyjevském, oděsském a moskvém okresu (pouze proti Rakousku) byl poslán telegraficky v noci z 29. července 1914 Problémem však bylo, že Rusko nemá žádné plány na částečnou mobilizaci – pouze pro plnou mobilizaci !

Ukazuje se, že bylo nemožné uskutečnit samostatné vojenské přípravy proti Rakousko-Uherska, bylo nutné také mobilizovat síly proti Německu, se kterými Rusko nemělo žádný rozpor.

V Berlíně s tím byli srozuměni, ale znamenalo to něco jiného: mobilizace znamená válku. Byla to hrozba. Proto 29. července německý velvyslanec v Rusku Portales přečetl Sazonovovi telegram německého kancléře Theobalda von Bethmann-Hollwega. Berthmann požadoval, aby Rusko zastavilo všechny vojenské přípravy, jinak Německo bude muset také vyhlásit mobilizaci a to by mohlo snadno vést k válce.

V tuto chvíli v Londýně britští úředníci byli dotazováni podobně z Petrohradu, aby objasnili svůj postoj. Dne 29. července, naši “spojenci” odkryli své karty a vyjádřili ochotu plnit své závazky v této věci. Je škoda, že Nikolaj II. se to nikdy naučil! Dne 29. července se britský ministr zahraničí sešel dvakrát s německým velvyslancem. Během prvního rozhovoru neřekl Grey nic podstatného. Očekával zprávy o započetí ruské mobilizace. Po získání potřebných informací Sir Grey upozornikl Lichnowského, že by se s ním chtěl opět vidět.

Ukázalo se jako velké překvapení, když Sir Grey nečekaně prohlásil, … Dobře, pojďme dovolit německému vyslaneci ať mluví sám za sebe: “Grey prohlásil, že britská vláda si přeje setrvat na přátelských vztazích s námi a to by zůstat mimo konflikt, který byl omezen na Rakousko a Rusko. Pokud však bychom do nej zavlekli Francii, pak by se situace dramaticky změnila a britská vláda by potenciálně byla nucena přijmout okamžitá opatření.”

– Co to znamená? – bylo to vše co mohl německý velvyslanec vyjádřit v odpovědi, ale císař poslal svůj vlastní dokonale správný závěr telegramem – “to znamená, že na nás zaútočí.” Německo nevědělo, že dva dny před tímto roztomilým rozhovorem se přátelský Edward Grey měl vehementně dožadoval účasti Británie ve válce na zasedání kabinetu a hrozil, že jinak odejde!

Teď vše došlo až do bodu, odkud není návratu a Říše viděla, že v případě konfliktu s Paříží bude muset bojovat stejně tak i s Anglií! To byla ale zásadně jiná věc. Boj proti prakticky nevyčerpatelným lidským a nerostným zdrojům britského impéria a nakonec se Spojenými státy znamenal střet s celým světem. Nebyly zjištěny žádné šance na německé vítězství v takovém boji.

Greyovo prohlášení fungovalo v Berlíně jako bomba. Císař sám dal najevo své emoce “Anglie ukazuje své karty, jen když si myslelí, že jsem zatlačen do kouta v beznadějné situaci! Nízcí žoldáčtí bastardi se nás snažili podvést večeřemi a projevy. Drzí podvod ve slovech krále, když hovořil s Jindřichem “Zůstaneme neutrální a pokusíme se zůstat mimo tak dlouho, jak jen to bude možné.”

Tento vhled německého monarchy ale přišel příliš pozdě. Svět byl už na okraji. Ale Lichnowského zmatetení a Vilémův vznešený vztek znamená, že je třeba zkoumat další fakt: Sir Grey právě dal německým diplomatům něco úplně nového. Ve skutečnosti jim dal i ultimátum: pokud se chcete vyhnout se válce s Británií (tj. celým světem) a bojovat jen s Ruskem! Nedotýkejte Francie!

To je podstatou toho všeho: Britové organizovali nejen 1. světovou válka, oni se snažili přizpůsobit situaci tak, aby propukly boje pouze mezi Rakouskem, Německem a Ruskem. Oni sami chtěli zůstat mimo, s výjimkou “svobody jednání” použijeme-li slovník sira Greye. To vše je logické. Vzpomeňte si na smysl této války pro naše “spojence” – zničit Rusko a Německo. Jen ať se zničí navzájem, Francouzi a Britové se připojí k boji na poslední chvíli. Mohli by dokonce vyhlásit válku a zachovat status quo, ale není důvod bojovat fér. “Spojenci” udělali totéž v roce 1939, kdy krvácející Polsko nemohlo déle čekat na jejich pomoc.

Berlín byl v šoku ze slov britského ministra. Situace se radikálně změnila. Měli přijít na to, jak se vymanit z bezvýchodné situace a měli to vyřešit velmi rychle. Zároveň vyšlo najevo, že Itálie bude nepochybně bojovat na straně svých spojenců – Německa a Rakouska. Situace byla ponurá. Obraz se náhle změnil: Berlín byl blízko k panice. Greyovo varování došlo až do Vídně a Německo se pokoušelo přesvědčit Rakušany, aby se spokojili s obsazením Bělehradu jako pomstou a potom ponechat tuto záležitost na mezinárodních prostřednících.

V tuto chvíli organizátoři války potřeboval postrčit znovu druhou stranu, protože Němci a Rakušané byli ochotni vyhnout se válce. Ruský car ještě nevěděl o zradě svých “spojenců” a pozdě večer 30. července 1914 podepsal dekret o všeobecné mobilizaci. Příkaz vstoupil v platnost 31. července 1914. Toto začalo řetězovou reakci. Po zjištění, že Rusové mobilizují, Německo reagovalo způsobem, že informovalo francouzského velvyslance, že “vzhledem k všeobecné mobilizaci ruské armády, by Německo iniciovalo Kriegs gefar (vojenský poplach).” Německo požádalo Rusko o demobilizaci, protože jinak by začalo s vlastní mobilizací, francouzský prezident Raymond Pointcaré a shromážděný francouzský kabinet se rozhodl reagovat na možnost německé mobilizace následujícím postupem. Zbývá jeden den do začátku války.

Berlin se díky úsilí lorda Greye ocitl v závažné situaci. Německo je spojencem Rakouska, které se již zapojilo do bojových akcí se Srbskem. Rusko mobilizovalo a v reakci na německé přípravy začala Francie mobilizovat také. Němci neměli téměř žádnou možnost volby: v případě, že by čekali a neudělali nic, Rusko by udeřilo proti Rakousku, což by přinutilo Německo podpořit svého spojence a Francie by podpořila své vlastní. Velká Británie by pak vstoupila do války. Jednalo se slepou uličku téměř bez šancí na vítězství. Druhý postup byl navržen sirem Greyem samotným: bojovat pouze s Ruskem, které se chopilo iniciativy. Záminkou již byla nastolena: ruská mobilizace byla přímým ohrožením bezpečnosti Říše! Tímto angličané tlačili Německo s Ruskem do války! Oheň byl zažehnut na obou stranách.

Správně pochopivše britský náznak, Berlín se snažil v poslední minutě dostat ven ze slepé uličky, do která jej císař Vilém II. sám vmanévroval. Poslední šancí bylo, aby se Rusko (bez ztráty tváře samozřejmě) rozhodlo, že nebude zasahovat do rakousko-srbského konfliktu. Aby se tak stalo, museli Rusové zastavit mobilizaci. Tirpitz citoval císaře “… ruská mobilizace udělala válku nevyhnutelnou. Jen zázrak to teď může zastavit. Další zpoždění z naší strany by znamenat postoupení našeho území nepříteli a to by bylo zcela neodůvodněné.”

Německo se snažilo vytvořit tento zázrak. Dne 31. července o půlnoci, předložil německý velvyslanec Portales Rusku ultimátum. Pokud do poledne 1. srpna Rusko nebude demobilizováno, pak by Německo také muselo oznámit mobilizaci. Sazonov se zeptal, jestli to znamená válku.

“Ne,” odpověděl Portalés, “ale budeme k ní velice blízko.”

Zatímco jeho diplomaté hovořili, německý císař osobně poslal telegram Mikuláši II., zoufale žádal Rusko, aby jej ujistilo o svých mírových úmyslech. Ale v situaci, kdy Britové už Viléma napálili, chtěl obdržet od ruského cara ne slova, ale ujištění o mírové úmysly! Dilema je jednoduché a zároveň tragické: buď “bratranec Nicky” přijde k rozumu a válce je možné se vyhnout nebo by měl vyhlásit válku, Německo by bojovalo jen s Ruskem. Tolik slíbil Němcům Sir Grey! Císař byl blízko zoufalství, pochopil situaci. Ruský car byl mnohem klidnější, měl za zády své “spojence”, jinými slovy, nerozuměl ničemu!

Britové byli stále schopni odvrátit světovou katastrofu až do půlnoci 31. července 1914, kdy mohli jasně deklarovat svůj záměr, vstoupit do války. To se nestalo. Z toho vyplývá, že válku chtěli.


Kdo zažehl 1. světovou válku? (IIÏ)

originál zdroj – vlastní překlad 16.9.2015

Nikolaj Starikov (Rusko)

Ráno 1. srpna, Mikuláš II. přijal velvyslance Německa. Důrazně tvrdil, že mobilizace nepředstavuje pro Německo žádnou hrozbu a navíc neznamená nepřátelské úmysly. Také by bylo nemožné, aby byla okamžitě zastavena kvůli obrovskému prostoru, na kterém se odehrává. Portalès rychle předal podstatu rozhovoru do Berlína. Němci už nevěřili slovům a ve skutečnosti ruská mobilizace pokračovala druhým dnem. Podle ruských předválečných plánů, které byly v Berlíně dobře známy – by měla být ruská armáda 15. den připravena zaútočit.

BG.Pourtales01.Portrait

Ten večer se císař rozhodl. Německý velvyslanec hrabě Pourtalès šel na ruské ministerstvo zahraničí. “Aniž by Sazonov mohl říci jediné slovo,” napsal Moris Paleologue ve svých pamětech, líče Sazonovova vlastní slova, “[Pourtalès] řekl se spěchem se třesoucím hlasem” Souhlasím s demobilizací! Souhlasím s demobilizací! Souhlasím s demobilizací! ”

Dále se německý velvyslanec zeptal, zda má ruská vláda v úmyslu poskytnout příznivou reakci na žádost o zastavení mobilizace z předchozího dne. Sazonov řekl, že ne. Poté, co požádal ještě dvakrát, aby Rusko zrušilo svou mobilizaci, Pourtalès podal Sazonovovi vyhlášení války. Byl tak nervózní, že předal dvě verze dokumentu.

To byla formální část. Velkovévoda Konstantin Konstantinovič zaznamenal neformální stranu, zápis Mikuláše II. v jeho vlastním deníku. Pozdě večer dne 1. srpna car, poté co obdržel německé vyhlášení války, odeslal dlouhý telegram anglickému králi. Ospalý král ve 2:00 ráno vypil šálek čaje s královnou. Vykoupal se a šel do ložnice, když jej komorník ohonil. V ruce držel telegram od Viléma II. Již vyhlásil válku, apeloval pro mír a žádal zastavení válečných akcí! Propast se otevřela a císař již mohli vidět dno a učinil poslední zoufalý pokus, aby je oba zachránit. Mikuláš mu neodpověděl.

Při provádění vlastních mobilizačních plánů Němci čelí podobnému problému jako ruský generální štáb: mohli mobilizovat jen proti Rusku a Francii zárověň. Uklidnit angličany a omezit válku Německa proti Rusku, císař Vilém poslal telegram britskému králi Jiřímu. Jeho cílem bylo potvrdit, že Němci byli pro “rady” Sira Greye:

“Z technických důvodů byla moje mobilizace oznámena dnes odpoledne, musí postupovat na dvou frontách – východní a západní – v souladu s postupem. Je nemožné, aby  toto bylo zrušeno, z tohoto důvodu se omlouvám, že tento telegram přišel pozdě. Ale, pokud se prokáže, že Francie bude demonstrovat neutralitu, zaručenou loďstvem a armádou Velké Británie, pak samozřejmě upustíme od invaze do Francie a budeme své síly stahovat jinam. Doufám, že Francie nebude znepokojena. Moji vojáci na hranicích budou pozdrženi telegrafem a telefonem před vstupem do Francie.

Německo vyhlásilo válku pouze Rusku. Sir Grey mohl jít spát. V posledních dnech odvedl nádherný kus práce a byl pravděpodobně neuvěřitelně unavený. Kromě toho, byla ještě jedna příležitost, při které britský šéf diplomacie mohl hrát na jistotu a zaručit Německu aby tak bylo vedeno v potřebném směru: bojovat jen s Ruskem!

Londýn zaslal do Berlína dvě zásilky s malým intervalem mezi oběma. V první vydal bezpečnostní záruky pro Belgii. Německý velvyslanec Lichnowsky pak poslal vlastní telegram. Velvyslanec uvedl, že britský ministr zahraničí sir Edward Grey slíbil, zdržet Francii od vstupu do války, tento slib poskytl Německu, aby neútočilo. Tato zásilka vyvolala v Berlíne radostné vykříšení Zdálo se, že by se dalo předejít strašné válce na dvou frontách a možná i Rusko by byla udělalo mnohem větší ústupky, kdyby vědělo, že bude bojovat samo.

Ale realita rychle kazí náladu císaře. Předpokládané akce německého vojenského velení dokonale ilustrují, proč byl sir Grey tak neústupný, aby Německo bojovalo jen s Ruskem. Bylo to docela jednoduché. Jeden z německých hlavních vojenských vůdců, generál Erich Ludendorff zachytil tento problém jasně a jednoduše: “Útok na Rusko zatímco brání Západ za existujících podmínek by znamenal, jak je uvedeno v četných válečných hrách, vleklou válku, a jako takový byl tento plán tedy odmítnut generálem hrabětem von Schlieffen. ”

Ukvapené vyhlášení války Rusku způsobilo velké překvapení ve vedení Wehrmachtu. Podle všech svých pečlivě formulovaných plánů by mělo Německo zaútočit na Francie jako první! Nepochápaje akce své vlády, velitel německého námořnictva, velký admirál von Tirpitz napsal: “Zůstává mi neznámým důvod, proč jsme vyhlásili tuto válku. Se vší pravděpodobností jsme to učinili s formální právní svědomitostí. Rusové začali válku bez vyhlášení a my jsme uvěřili, že obrana byla nemožná, bez našeho vyhlášení. ”

Invaze do Ruska v první fázi války byla něčím, co Němci nemohli udělat, nechtěli udělat a nebyli připraveni udělat. Abychom to pochopili, je třeba přezkoumat německý válečný plán. Byl známý pod názvem “Schlieffenův plán,” byl pojmenován po náčelníkovi generálního štábu, který “zamítl” myšlenku invaze do Ruska.

Plán zní:

 

 1. Válka s Francií je nevyhnutelná
 2. Za současných podmínek může být tako válka pouze válkou na dvou frontách
 3. Jedinou cestou k vítezství je, porazit protivníky jednoho po druhém
 4. Rychlé vítezství nad Ruskoun armádou není možné kvůli podmínkám v Rusku a terénu na jeho území
 5. V důsledku toho by měl být útok směřován na Západ, protože jej Váchod brání
 6. Francouzská armáda musí být poražena předtím než bude dokončeno plné rozmístění Ruské armády. Toho může být docíleno prostřednictvím obkličovacího manévru.
 7. Francouzská pevnostní linie nemůže být rychle zničena, proto musí být obejita.
 8. Takový obchvat je možný pouze přes území neutrální Belgii a Švýcarsku. S ohledem na terén obou je druhá varianta nepřijatelná.

Front-line-trench-in-Northern-France-1914
A tak, úzce zaměřená vojenská logika Německa vacházela z předpokladu, že je nezbytné zasáhnout proti Francii – a nejen ve Francii, ale i porušením neutrality Belgie, jak dobré! To dává smysl, protože Francie byla Německu skutečným nepřítelem, německý generální štáb ji plánuje porazit jako první. Pro Němce bylo Rusko druhotným znepokojením, pokud by válka začínala na východní frontě, bylo by lepší přejít do obrany. Tak by to dopadlo, kdyby jednali vklidu sami, německá armáda by začala tím, že by zničila Francouze, ne Rusy, prostě proto, že Německo už bylo připraveno více než 20 let a nemohl to všechno změnit v jeden den.

Špionáž vždy existovala, takže závěry von Schlieffena nebyly tajemstvím. To, že Němci by musel porušit neutralitu Belgie bylo naprosto jasné. To je důvod, proč Londýn zaručil belgickou neutralitu před vypuknutím nepřátelských akcí. Byla to ještě jedna připomínka toho, jak by Německo mělo správně jednat. Porážka Francie ležela na trase přes Belgii, ale v takovém případě by Anglie vstoupila do války. Pokud Berlín chtěl, aby Britové zůstali neutrální, musel udeřit na východ, na rozdíl od plánování Německa, v rozporu se zdravým rozumem, v rozporu se vším! Pouze zatlačením  Německo do koutu bylo  možné zajistit, že by skutečně začalo bojovat s Ruskem.

To je to přesně to, oč se sir Grey snažil. Nikdo mu nemohl zaručit, že ruská armáda, stále nepřipravené, by napadla Německo na jeho území. Jeden nemohl doufat v takovýro takový dárek od Mikuláše II. (i když ve skutečnosti to přijde). V Londýně nebyli žádní hlupáci, ale dokonale pochopili, že nejchytřejší věc pro carskou vládu by bylo, připravit se na válku, ve skutečnosti nebojovat a tiše sledovat střetnutí Němců a Francouzů od svých hranic – formálně se na bitvu připravit, v relitě se jí ale vyhnout. V takovém případě by byli Francouzi oslabeni a eventuálně poraženi, tím že by Rusko udržovalo opatrnou pozici. Válka, která by přinesla tento výsledek nebyla vůbec tím, co organizátoři chtěli! Po této cestě ba se Německo mohlo smířit s Ruskem tak, že by již nemělo dále dojít k rozporu s Petrohradem. Pak by nebylo na celém světě kataklyzma, žádné moře krve, v Berlíně a Petrohradu žádná REVOLUCE! To nemohlo být dovoleno: Německo a Rusko by měly zničit jeden druhého. To je důvod, proč Britové tlačili Němce k vyhlášení války Rusku.

K němému úžasu vedení Wehrmachtu. Císař nevysvětlil nečistou hru Anglie směřující k vojenské nestoudnosti, která doslova táhla Německo za uši na východ. Proto chování vlády šokovalo racionálně smýšlející německé generály a admirály. Věděli dobře, že plán nevolal pro zvláštní potřebě ukvapeného vyhlášení války Německem. Požadoval rychlé zahájení bojových akcí proti Francii. Německo bude mít prospěch jen z prodlení boje na východě. Proč předávat ponižující vyhlášení války a útočit, když Německo nemělo v plánu invazi do Ruska? Proč vyhlášovat válku vládě, která jen plánoval se proti ní bránit?

Nejzábavnější věcí je, že téměř všichni historici píšící o 1. světové válce se zeptali přesně na tuto otázku, každý z nich. Ale nikdo z nich neodpověděl! Vzhledem k tomu, že hledají odpověď v Berlíně, i když ta žije v chodbách britského ministerstva zahraničí!

Tato situace znamenala pat. Ve vojenské historii, se vzdy hraje takto: první mobilizace, potom vyhlášení války a teprve pak je tu boj. Pro Němce to bylo v roce 1914 naopak: nejprve rozbití diplomatických styků, pak srpna nejprve začali mobilizaci. Vůbec nebojovali. Naopak, po mobilizaci Němci zaujali obranné postavení. Nesmysl! Proč vyhlašovat válku v případě, že se může bránit bez takového prohlášení !?

To je obecně zcela nový případ: před tímto dnem bylo vyhlášení války odjakživa výsadou útočící strany. Celý vtip pro agresora spočívá v prohlášení nepřátelství, aby se mohl vrhnout se na svou kořist “s čistým svědomím”. V roce 1914, Němci to všechno dělali špatně: podle plánu mělo Německo porazit Francii, ale vyhlásilo válku Rusku. Chování Němců vypadá jako kompletní pitomost – s jednou výhradou: člověk musí zapomenout na “náznaky” sira Grey. Naopak, pokus si je jich vědom, musí souhlasit s tím, že Němci nemohli udělat nic jinak.

Nicméně, zatímco císař byl obtěžován svými generály, starý německý předválečný plán mobilizace byl dokončen a armáda pokračovala v soustředění se na západ, spíše než východní hranici. Náčelník německého generálního štábu Moltke se  pokusil vysvětlit zjevnou pravdu svému panovníkovi. V případě, že se německá armáda přemístí na východ, Německo bude zcela bez ochrany v případě že se Francie rozhodne k útoku!

Byl těžké argumentovat. Po tolika vtípcích Angličanů a podivném chování Rusů nebyl nikdo důvěryhodný. Zde zahrál Moltke svou finální kartu. V souladu s plánem Schlieffena, se 16. divize v Německu už dala do pohybu směrem k Lucembursku a brzy měla projít hranice. Císař a jeho kancléř zpanikařili a požadovali aby tato síla byla zastavena, jinak bude porušena Lucemburská neutralita a Británii vstoupi do války. Podařilo se jim zastavit divizi doslova jeden kilometr od hranice. Ale pak přišel další telegram z Londýna, tentokrát od krále Jiřího. Byla to odpověď na zprávu císaře. Britský monarcha řekl, že nevěděl nic o žádných britských zárukách francouzské neutrality.

Russian-officers-1914

Zoufalství sevřelo Viléma II. Byl nucen poslouchat sira Grey a vyhlásit válku Rusku, i když samozřejmě doufal, že konflikt by byl omezený, ale pak se v Londýně opět všeho zřekli a nechtěli převzít odpovědnost za Francouzykou armádu, která mohla vpadnou Němcům zad. Francouzská mobilizace byla v plném proudu a její námořní a pozemní síly byly v plné pohotovosti. Císař měl jen jednu možnost – obrátit se na Francouze sám.

Němci se 31. července 1914 dotázali, zda by Paříž zůstala neutrální. Nedlouho předtím, v dubnu, vyhráli volby do parlamentu pacifisté. Nový francouzský premiér Viviani byl také zastáncem míru a snažil se vyhnout se válce. Neměl žádný problém s tím, že bude opouštět svého ruského “spojence”. Koho zajímá, že Poincaré slíbil v Petrohradě “válku”. Francie má demokracii, a proto se stanovisko předsedy vlády nemusí shodovat s prezidentem. Je to velmi pohodlné, když levá ruka není odpovědná za pravou! Stručně řečeno, uznávaní francouzští vůdci hráli hodného a zlého policajta. Ale to vše není omezeno na několik rozhovorů: 31. července, tedy před německým vyhlášením války Rusku, se na rozkaz francouzského ministra obrany, francouzské síly stáhly 10 kilometrů od hranic, “jako doklad o francouzských mírových záměrech, a aby se zabránilo náhodnému incidentu a provokaci.” Jednalo se o pokračování Greyových “pokyznů” Němcům: nebojte se a směle vyhlašte válku Rusům!

Druhý den, již po německém vyhlášení války Rusku se stal francouzský postoj ještě nejistějším. Na žádost Německa dali neuvěřitelně vyhýbavou odpověď: “Francie bude jednat tak jak to budou vyžadovat její zájmy,” premiér Viviani byl nucen oznámit mobilizaci 1. srpna 1914 a dodal, že “to neznamená válku.”  Podle Rusko-francouzské smlouvy byla Francie byla povinna vyhlásit válku Německu, ale místo toho udělal takové “mírové” prohlášení! Toto – porušení “spojenecké” smlouvy a zrada v první den války, byly provedeny v očekávání, že Němci začnou bojovat pouze proti Rusku proti svým vlastním plánům a zdravému rozumu.

Namísto výslovného vyhlášení války Berlínu, jak bylo požadováno po spojenci, Francouzi proměnili realitu v komedii. Motivace našich Spojeneckých kolegů se zdají být dětinské. Ruský velvyslanec v Paříži Izvolskiy hlásil 1. srpna “Z politických důvodů … je nesmírně důležité, aby francouzská mobilizace nepředcházela německé, a jevila se jako reakce na německé jednání”, že “by bylo lepší, kdyby vyhlášení války bylo provedeno Německem, nikoli Francií.” Francouzský maršál Joffre napsal svému veliteli,” protože národního mravního řádu a naléhavých důvodů diplomatické integrity, je nezbytné, aby Německo bylo plně odpovědné za zahájení nepřátelství.” Ve stejné době se vše stalo mnohem jednodušším – naši věrní “spojenci” neztrácejí naději, že Německo by mohly být nasměrováno výhradně proti Rusku. Proto všechny ty diplomatické bláboly.

Po těchto odpovědích Paříže poslal císař telegram Mikuláši II. ve dvě hodiny ráno, naposledy se snažil zachránit oba dva. Nyní bylo celé nenápadné schéma “spojenců” německému vůdci jasné. Sir Grey ho napálil dvakrát: poprvé když řekl, že Anglie obecně se nebude účastnit války a podruhé, když přinutil Německo k vyhlášení války Rusku. Po započetí rusko-německého konfliktu neměli Němci žádné záruky pařížské neutrality ani od Britů ani od Francouzů samotných. Paříž by mohla kdykoli ušlechtile prohlásit, že to bylo zahájení nepřátelské akce, a že je věrným “spojencem” Ruska a udeřit Německo do zad. Berlín na to měl trpělivě čekat.

Možná by se stalo, že by francouzští zrádci vstoupili do dějin, kdyby Němci nebyli ušetřili Pařížs. V době kdy francouzská vláda reagovala na Berlína vyhýbavě a nejasně, bylo čekání na bodnutí do zad zbytečné. Francouzi neslíbili nic konkrétního a to bylo pro ně naprosto nepochopitelné, aby upustili od vstupu do války. Britové nebyli ochotni bojovat kdyby Němci napadli Francii. Ale aby byly v rozporu všechny německé plány nasazení, německé velení a císař sám potřebovali získat oficiální francouzskou záruku neutrality. Proto 2. srpna 1914, německá vláda vydala ultimátum Belgii, požadující povolení průchodu německých sil přes její území na hranici s Francií, jak bylo požadováno v Schlieffenově plánu. Dne 3. srpna 1914, Belgie zamítla německé poptávky a požádala o pomoc Anglii. Ve stejný den, po pochopení, že už ve hře nezbývá více karet, Německo vyhlásilo válku Francii a zjevilo se celému světu jako vyložený agresor. Anglie pak vydala ultimatum požadující na Německu neporušení suverenity Belgie. Jak jsme již pochopili, nebyli s tím Němci v souladu. Dne 4. srpna 1914 Británie vstoupila do války na bílém koni jako obránce belgického svobody …

Anonymous-Bridge-with-Big-Ben-105708

Sir Greyovo jednání za scénou přineslo dlouho očekávané ovoce. Jen několik dní poté co německo-ruský a rakousko-srbský konflikty začali, se stal globálním. Nejbrutálnější válka v lidské historii začala – výsledek pečlivého plánování a mistrovské organizace britské vlády. Příznaky tohoto pečlivého plánování byly maskované velmi daleko, ale když si přečtete velmi pečlivě literaturu věnovanou 1. světové válce, i přes obrovské hromady lží zazáří zlaté světlo pravdy. V kronikách EVP ze dne námořních bitev čteme, že anglický královská flotila vstoupila do začátku 1. světové války již plně mobilizována. Rozkaz pro včasnou mobilizaci britských námořníků bylo vydáno 10. července 1914, tedy dlouho předtím, než došlo ke konkrétním akcím všech ostatních účastníků konfliktu. Náhoda, říkají nám naši historikové. Ale Winston Churchill, který byl v britské admiralitě v té době, řekl něco docela jiného: “Nikdy se v posledních třech letech jsme nebyli tak dobře připraveni.”  Má pravdu – žádná vynikající, brilantní příprava na válku se nestane náhodou. Byl to výsledek mnoha let systematické práce. Byl to výsledek epického díla vojenského vedení země, politického vedení, diplomatů a špionů. Proto tím, že námořnictvo provádělo cvičení, pro které jej bylo nutné mobilizovat a námořníkům byli odmítnuty dovolené. O dva týdny později, plně zásobené “mírové” britské loďstvo vstoupilo do války, aby bránilo Belgičany proti “agresivnímu” Německu, jehož mobilizace začal jen…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář