Srovnání statistik světových válek

originální text

Statistické srovnání tří světových válek

I když to nebyl snadný úkol, shrnuli jsme významné skutečnosti všech tří světových válek do jedné tabulky. Je nemožné mít 100% přesné údaje, protože příliš mnoho zdrojů uvádí mírně rozdílné podrobnosti o významných skutečnostech a některé skutečnosti prostě nejsou známé. Tam kde dochází k nesrovnalostem jsme použili nejlepší odhady a předpoklady v zájmu srovnávacích studií.  Jakákoliv opomenutí jsou neúmyslná, v takovém případě doporučujeme se na nás obrátit s příslušnými odkazy, na jejichž základě budou informace aktualizovány nebo opraveny.

Uvedli jsme Počátek, Konec, Trvání, Počet obětí, Zúčastněné země a jména vůdců zůčastněných v 1., 2. a 3. Světové válce.

Také jsme předložili příčiny dvou prvních válek v, ve které se všeobecně very, stejně jako name pečlivě analyzované Plánované příčiny každé z válek, za předpokladu, že každá válka byla plánována.

Možnost vidět relevantní statistiky na jedné stránce vám skutečně ukáže jek moc ničení a ztrát na lidských životech stojí hledání Nového světového řádu. Ohromujících 70mil. Lidí přišlo o život v důsledku světových válek, I když věřím, že toto číslo bud eve skutečnosti podstatně vyšší. Kolik ničení je plánováno pro 3. Světovou válku?

WW3 – World War 1 Statistics, World War 2 Statistics, World War 3 StatisticsCZ

Přesnější data 1.světové války

WW1Detail

Přesnější data 2.světové války

WW2Detail

 

Napsat komentář