Klíčové události NWO

ůoriginální text

Která data byla důležitá v časové linii NWO?

J.Edgar Hoover, bývalý ředitel FBI o NWO spiknutí: “Jedinec je omezován tím, že je identifikován se spiknutím tak monstrózním, že odmítá uvěřit v jeho existenci.”

George H.W.Bush poznamenává: “v případě, že by se Američané dozvěděli co jsme udělali, pověsili by nás na lampy.”

Významná data ve tvorbě Nového světového řádu

Snad nejlepším způsobem jak zachytit vztahy ve stručné historii Nového světového řádu, by bylo použít slova těch, kteří usilují už o to celé věky usilují. Budete se divit, jak daleko do minulosti tento velkolepý plán zasahuje, a kolik podobností je na počátku 21. století ve srovnání s rokem 1990, se dvěma prezidenty z Bushovy rodiny u moci.

 • 1912 plukovník Edward M.House, blízký poradce prezidenta Woodrow Wilsona, publikoval knihu Phillipa Dru: Administrator v níž propaguje “socialismus tak jak o něm snil Karel Marx.”
 • 1913 vytvoření Federálního rezervního systému (ani federální ani rezerva). Toto bylo plánováno na tajné schůzce v roce 1910 na Jekyll Island v Georgii skupinou bankéřů a politiků, včetně plk. House. Tímto došlo k převedení moci vytvářet peníze z americké vlády na soukromou skupinu bankéřů. Jedná se pravděpodobně o největší generátor dluhu ve světě.
 • 28.červenec 1914 spuštěna 1.světová válka po atentátu na rakouského arcivévodu Františka Ferdinanda D’Este.
 • 27.květen 1916 President Woodrow Wilson navrhuje Společnost národů v řeči před Ligou k vynucení míru, k zabránění další podobné válce svět potřebuje světovou vládu.
 • 11.listopad 1918 konec 1.světové války po podpisu v Armistice v 11:00, 11.dne, 11. měsíce.
 • 30.květen 1919 prominentní britské a americké osobnosti navázaly vztahy mezi Královského institutu pro mezinárodní záležitosti v Anglii a Ústavem mezinárodních vztahů v USA na setkání organizovaném plk. Housem, zúčastnila se řada fabianslých socialistů, včetně známého ekonoma John Maynard Keynes. O dva roky později plk. House reorganizuje Institut mezinárodních vztahů do Rady pro zahraniční vztahy (CFR).
 • 15.prosinec 1922 CFR podporuje Světovou vládu ve svém časopise Zahraniční vztahy. Autor Phillip Kerr uvádí: “Je zřejmé, že budeme bez míru a prosperity pro lidstvo tak dlouho, dokud země zůstane rozdělena na 50 nebo 60 nezávislých států, dokud bude vytvořen určitý druh mezinárodního systému dnes je skutečným problémem světová vláda.
 • 1928 The Open Conspiraci:Blue Prints for a World Revolution (Otevřené spiknutí: Plány pro světovou revoluci) od H.G. Wellse publikováno. Bývalý fabianský socialista Wells píše:” Politický svět v Otevřeném spiknutí musí oslabit, zahladit, začlenit a nahradit stávající vlády Otevřetené spiknutí je přirozeným dědicem socialistických a komunistických nadšení, to může být pod kontrolou Moskvy před tím, než bude pod dohledem New Yourku charakter Otevřeného spiknutí je nyní jasně zobrazen bude to světové náboženství.
 • 1931 studenti na Leninově škole politického boje se učili: Jednoho dne začneme šířit největší divadelní mírové hnutí jaké kdy svět viděl. Kapitalistické země, hloupé a dekadentní spadnou do pasti, která nabízí možnost navazování nových přátelství. Náš den přijde za 30 nebo více let buržoazie musí být ukolébána falešným pocitem bezpečí.
 • 1932 vyšla nová kniha nabízející New World Order: Směrem k Sovětské Americe od William Z. Foster. Předsedy Komunistické strany USA. Foster ukazuje, že národní ministerstvo školství by mělo být jedním z prostředků použitých při tvorbě nové socialistické společnosti v USA. The New World Order od F.S.Marvina popisuje Společnost národů jako první pokus o Nový světový řád. Marvin říká: “národnost se musí ustoupit nárokům lidstva jako celku.”  Vychází Dare the School Build a New Social Order?. Autor, pedagog George Counts tvrdí, že: “… učitelé by měli záměrně dosáhnout moci s cílem úplného podrobení, aby “ovlivňovali společenské postoje, ideály a chování nastupující generace …”. Růst vědy a techniky nás přivede do nového věku, kde ignorance musí být nahrazena znalostmi, soutěží ve spolupráci, důvěrou v Providence a pečlivým plánováním, soukromý kapitalismus musí být nahrazen nějakou formou sociálního hospodářství.” Publikován Plan for Peace (Mírový plán) od zakladateky Americké ligy pro kontrolu porodnosti, Margaret Sanger (1921). Autorka volá po vynucené sterilizaci, povinném odloučení(vyloučení, segregaci) a po rehabilitačních koncentračních táborech pro všechny “degenerované” včetně černochů, hispánců, amerických Indiánů a katolíků.
 • 1933 publikován první Humanist Manifesto. Spoluautor John Dewey, známý filozof a pedagog, vyzývá k syntetizi všech náboženství a “socializovaný a kooperativní ekonomický řád.” Spolusignatář C.F. Potter řekl v roce 1930: Vzdělání je tedy nejsilnějším spojencem humanismu a každý americká veřejná škola je školou humanismu. Co mohou theistické nedělních školy udělat, aby zastavily příliv programu pětidenního humanistického učení je pouze setkání na hodinu jednou týdně a výuka zlomku dětí.”
 • 1933 vychází The Externalization of the Hierarchy (Ztvárnění posloupnosti) od Alice A Bailey. Bailey je okultistka, jejíž práce jsou spojeny s vedením duchem, Tibetský pán [duch démon] Djwahl Kuhl. Bailey používá frázi světelné body” v souvislosti s “Novou skupinou světových sluhů“, a tvrdí, že rok 1934 znamená začátek organizování mužů a žen skupinovou práci nového řádu [s] pokrokem definovaným službou svět bratrstva silami světla [a] že Nový světový řád musí být postaven na oloupení všech stávajících kultur a civilizací.” Kniha byla vydána Lucis Trust, zapsaným původně v New Yorku jako Lucifer Publishing Company. Lucis Trust je nevládní organizace OSN a byl významným hráčem na nedávných summitech OSN. Pozdější náměstek generálního tajemníka OSN Robert Mueller by ocenil vytvoření svého World Core Curriculum jako klíčové pro vzdělávání na základních učeních  Djwahl Kuhl ve spisech Alice Bailey na toto téma.
 • 28.říjen 1939 V projevu Johna Fostera Dullese, pozdějšího ministra zahraničí USA zaznělo, že Amerika by měla vést přechod k novému řádu méně nezávislých, pseudosuverénních států, vázaných spolu v lize či federální unii.
 • 1939 vychází Nový světový řád od H.G.Wellse, ve kterém navrhuje “kolektivistický jediný světový stát” nebo “nový světový řád”, složený ze socialistických demokracií.” Wells obhajuje všeobecné branné povinnost” a prohlašuje, že nacionalistický individualismus je na světovou nemocí.” Pokračuje takto:  “Toto prohlášení je nutností pro kolektivní světový dohled k odstranění válek, a je více méně obecně přípustnou nutností pro kolektivní ochranu hospodářského a biologického života lidstva, jsou to aspekty jednoho a téhož procesu.” Navrhuje, aby toho bylo dosaženo univerzálním zákonem” a propaganda (nebo vzděláváním).
 • 1940 New World Order je publikován Carnegieho institutem pro mezinárodní mír a obsahuje vybraný seznam odkazů na regionální i světové federace, spolu s některými speciálními plány světového řádu po válce.
 • 12.prosinec 1940 v The Congressional Records (záznam z jednání kongresu) se objevuje článek s názvem New World Order, ve kterém John G. Alexander volá po světové federaci.
 • 11.září 1941 začala oficiálně stavba Pentagonu. O 60 let později ve stejný den, měl být Pentagon napaden osudového 11.9.2001.
 • 1942 levicový Ústav Pacifických vztahů vydává Post War Worlds (Poválečných světy) od P.E. Corbetta: “Světová vláda je konečným cílem je třeba uznat, že právo národů má přednost před vnitrostátním právem proces bude muset být podporován vypuštěním národnostních materiálů ze vzdělávacích učebnic a jejich nahrazením materiálem který bude vysvětlovat výhody touhy po sdružení.
 • 28.června 1945 prezident Truman schvaluje světovou vládu v řeči: “vyjít spolu v jedné světové republice bude pro národy stejně snadné jako je pro nás soužití v rámci republiky Spojených států.”
 • 24.říjen 1945 vstupuje v platnost Charta OSN. 24.října také senátor Glen Taylor (Idaho) představuje usnesení Senátu č.183, ve kterém se dovolává na americkém Senátu pokračování podporu vytvoření světové republiky včetně vytvoření mezinárodních policejních síl.
 • 1946 Alger Hiss je zvolen prezidentem Carnegieho nadace pro mezinárodní mír. Hiss vykonává tuto funkci až do roku 1949. Na začátku roku 1950, byl usvědčen z křivé přísahy a odsouzen do vězení v senzační procesu a slyšení Kongresu, v němž Whittaker Chambers, bývalý šéfredaktor časopisu Time svědčíl, že Hiss byl členem jeho buňky Komunistické strany.
 • 1946 je publikován The Teacher and World Government (Učitel a Světová vláda) od bývalého redaktora NEA Journal (National Education Association) Joye Elmera Morgana. Autor píše: V boji s cílem zajistit odpovídající světovou vládu, učitel může udělat hodně pro přípravu srdcí a myslí dětí pro globální porozumění a spolupráci V samém srdci všech činností, které zajistí příchod světové vlády musí stát škola, učitel a organizované povolání.
 • 1947 American Education Fellowship, dřívější Progresivní vzdělávací asociace, organizovaná Johnem Deweym, požaduje: “… vytvoření skutečného světového řádu, řádu ve kterém národní suverenita je podřízena světové autoritě
 • říjen 1947 NEA spolupracovník, ministr William Carr píše v NEA věstníku, aby učitelé: učili o různých návrzích, které byly provedeny pro posílení Organizace spojených národů a vytvoření světového občanství a světové vlády.”
 • 1948 vychází Walden II od psychologa chování B.F. Skinnera, který navrhuje: dokonalou společnost nebo nový a dokonalejší řád, ve kterém jsou děti vychovávány státem, spíše než jejich rodiči a jsou školeni od narození prokázovat pouze žádoucí chování a vlastnosti. Skinnerovy ideje měly být široce implementována pedagogy mezi lety 1960-1990 jako Hodnotové vyjasnění a Výsledek základního vzdělávání.
 • červenec 1948 Brit Sir Harold Butler v CFR vidí utváření Nového světového řádu: Jak daleko může být život národů, které o sobě po staletí přemýšlely jako o odlišných a jedinečných, být sloučen se životy jiných národů? Kolik své samostatnosti jsou tyto národy připraveny obětovat, protože bez této oběti nemůže existovat účinné hospodářská nebo politické spojení? … Mimo převládající zmatek se formuje nový svět , který může ukazovat cestu k novému pořádku … To bude začátek skutečné Organizace spojených národů, která již nebude zmrzačená rozkolem osobnost, ale bude stmelená společnou vírou.
 • 1948 prezident UNESCO a fabiánský socialista Sir John Huxley volá po radikálním eugenickém nařízení v UNESCO: Its Purpose an Its Philosophy, píše: A tak, i když je pravda, že jakákoli radikální eugenická politika řízeného lidského chovu bude po mnoho let politicky a psychologicky nemožná, bude pro UNESCO důležité vidět, že eugenický problém je zkoumán s maximální pečlivostí a že myslící veřejnost je informována o problémech alespoň tolik, že se dnes stává nemyslitelné myslitelným.
 • 1948 předběžný návrh světové ústavy zveřejněn pedagogy USA, obhajujícími regionální federace na cestě ke světové federaci či vládu s Anglií začleněnou do evropské federace. Ústava stanoví Světovou radu” spolu s “Komorou opatrovníkůk prosazování práva ve světě. Součástí je také Preambule”, vyzývající národy, aby se vzdaly svých zbraní ve prospěch světové vlády, a dává právo zabavit soukromé vlastnictví pro federální použití “Světové spolkové republice”.
 • 9. únor 1950 podvýbor Senátu pro zahraniční vztahy představuje Senátní Současnou Rezoluci 66, která začíná: “Vzhledem k potřebě dosáhnout světového míru a spravedlnosti, by měla být současná Charta Spojených národů změněna, aby připravila ústavu skutečné světové vlády.” Usnesení bylo poprvé představeno v Senátu dne 13. září 1949 senátorem Glenem Taylor (D-Idaho). Senátor Alexander Wiley (RWisconsin) je označil za “metu žádoucí nade vše,“(Shakespeare-Hamlet pozn. prekl.  a řekl: “Chápu, tvůj problém je, buď změnit Organizaci spojených národů, nebo změnit či vytvořit pomocí samostatné dohody, světový řád.” Senátor Taylor později uvedl:Museli bychom obětovat významnou část suverenity pro světovou organizaci, což by jí umožnilo zabezpečit se výběrem daní.”
 • 12.duben 1952 John Foster Dulles, pozdější ministrem zahraničí, říká ve svém projevu na American Bar Association v Louisville (Kentucky), “zákonnými ujednáními lze přepsat ústavu.” Říká, že smlouvamy lze převzít moc od Kongresu a dát ji prezidentovi. Mohou převzít moc od států, a dát je Federální vládě nebo nějakému mezinárodnímu subjektu, a může to být provedeno napříč právy danými lidu jeho Listinou základních práv a svobod.” Senát navrhuje změnu prostřednictvím GOP senátora Johna Brickera, navrhuje se, aby žádná smlouva nemohla nahradit ústavuto ale neprojde o jeden hlas.
 • 1954 princ Bernhard z Nizozemska zakládá Bilderberg, mezinárodní politici a bankéři se tajně scházení každoročně až do dnešních dnů. Setkání 2003 se konalo o víkendu 15.-18. května v pařížském Versailles.
 • 1958 zveřejněn World Peace through World Law, kde autoři Grenville Clark a Louis Sohn obhajují užití OSN jako řídícího orgánu pro celý svět, světové odzbrojení, světovou policii a legislativu.
 • 1959 Rada pro mezinárodní vztahy (CFR) volá po Novém mezinárodním řádu. Studie číslo 7 vydaná 25.listopadu obhajuje: “… nový mezinárodní pořádek, který musí reagovat na světovou touhu po míru, na sociální a ekonomické změny … mezinárodní řád …, včetně států označujících se jako “socialistické”(komunistické).”
 • 1959 založena Světová ústava a Parlamentní sdružení, která se později vyvíjí Diagram of World Government under Constitution for the Federation of Earth (Schéma Světové vlády na základě Ústavy pro Federaci Země).
 • 1959 vydáno The Mid-Century Challenge to U.S. Foreign Policy, podporováno Nadací bratří Rockefellerů. Objasňuje, že USA: nemohou uniknout, a dokonce by měly přivítat úkol, jehož splnění je na nás vloženo. Je to úkol pomáhat utvářet nový světový pořádek v celém jeho rozsahu – duchovním, ekonomickém, politickém a sociálním.
 • 9.září 1960 president Eisenhower Společné usnesení Senátu č.170 o prosazování návrhu federálního Atlantického svazu. Sčítací komisař a pokladník Výboru pro Atlantický svaz, Elmo Roper později přichází s proslovem The Goal Is Government of All the World (Cílem je vláda nad celým světem), ve kterém uvádí: “Je yřejmé, že první krok ke Světové vládě nebude dokončen, dokud budeme pokračovat současně čtyřmi směry: ekonomickým, vojenským, politickým a sociálním.”
 • 1961 Americké ministerstvo zahraničí vydává plán odzbrojení všechny národů a vyzbrojit OSN. Dokument 7277 ministerstva zahraničí nazvaný Freedom from War: The U.S. Program for General and Complete Disarmament in a Peaceful World (Program USA pro všeobecné a úplné odzbrojení v mírovém světě). Podrobně popisuje třístupňový plán odzbrojení všech národů a vyzbrojení OSN se závěrečnou fází, v níž by žádný stát neměl mít vojenskou sílu se měřit s postupně zesilujícími  mírovými silami OSN.
 • 1962 další volání po Světové federaci ve studii nazvané A World Effectively Controlled by the United Nations (Svět účinně řízený OSN), člen CFR Lincoln Bloomfield říká:”v připadě zeslábnutí komunistické rozpínavosti by Západ mohl přijít s nabídkou světové vlády.” Publikován The Future of Federalism (Budoucnost federalizace) od Nelsona Rockefellera. Bývalý guvernér New Yorku tvrdí, že současné události přesvědčivě vyžadují nový světový pořádek“, jak se starý řád hroutí, tak se nový a svobodný pořádek snaží se zrodit.” Rockefeller říká, že: horečka nacionalismu [ale] národní stát je stále méně a méně kompetentní k plnění svých mezinárodních politických úkolů …. To jsou některé z důvodů, které nás nutí vést energicky ke skutečnému budování nového světového pořádku [knezávislé službě … a nám věnované víře v bratrství celého lidstva …. snad dříve, než si můžeme uvědomit, …se budou vyvíjet základy pro federální uspořádání svobodného světa.
 • 1963 J.William Fulbright, předseda Senátního výboru pro zahraniční vztahy promluvil na symposiu sponzorovaném Nadací pro republiku, levicový projekt Fordovi nadace: “věc vlády elit je nezvratná, vláda lidu je možná, ale vysoce nepravděpodobná”).
 • 22.listopad 1963 zavražděn prezident J.F.Kennedy. Byl zabit v souvislosti s okultním číslem 11. Byl zabit 11. měsíce, 22. den na 33. rovnoběžce. On byl také zabit v zednářské Dealey Plaza, nejmocnější tajné společnosti v dnešním světě, pro kterou je číslo 11 nesmírně důležité. Viz. cuttingedge.
 • 1964 vydán Taxonomy of Educational Objectives, Handbook II (Systematika vydělávacích cílů) autora Benjamina Blooma, který říká: “… velká část toho, co nazýváme “dobrým vyučováním”, je schopnost učitele, dosáhnout emoční cílů prostřednictvím náročné pevné přesvědčení studentů.” Jeho metodu výuky Výsledek-Základ vyučování (OBE) byla nejprve vyzkoušena jako Mastery Learning na školách v Chicagu. Po pěti letech testů a propadu výsledků žáků toto způsobilo pobouření mezi rodiči. OBE by zanechala stopu trosek všude tam, kde by měla být zkoušena a pod jakýmkoliv názvem použita. Zároveň by se stala zasadní pro globalisty při reorganizaci vzdělávacího systému pro podporu změny postojů mezi studenty.
 • 1964 vychází Vision of Order (Představa řádu) od Richarda Weavera. Autor říká: “pokrokoví učitelé jako ‘revoluční intrikáni’ zapojení v systematické snaze o podkopání tradic a přesvědčení společnosti.”
 • 1967 Richard Nixon volá po Novém světovém řádu. V Asii po Vietnamské válce v říjnovém čísle Zahraničních věcí Nixon píše o předpokladech národů vyvíjet rozvojové potřeby na místní úrovni a tím rozvíjet “nový světový řád“.”
 • 1968 Joy Elmer Morgan, bývalý redaktor NEA Journal publikuje The American Citizen Handbook (Příručka Amerického občana), ve které říká: “příchod Spojených národů a naléhavé nutnosti, že se vyvine v komplexnejší formu světové vlády, kladoucí na občany USA povinnost, co nejvíce z jejich občaství , které se nyní rozšiřuje, vložit do aktivního světového občanství.”
 • 26. červenec 1968  Nelson Rockefeller slibuje podporu Novému světovému řádu. Ve zprávě Associate Press se Rockefeller zavazuje, že “jako prezident by měl pracovat mezi národním vytváření nového světového řádu.”
 • 1970 vzdělávání a sdělovací prostředky podporují světový pořádek. V Thinking About A New World Order for the Decade 1990 (Úvahy o Novém světovém řádu pro dekádu 1990), autor Ian Baldwin, Jr. tvrdí že: nadace World Law zahájila celosvětový výzkum a vzdělávací program, který představí novou vynikající disciplínu – světový řád – a zařadí ji do učebních osnov na celém světě … a soustředí některé z jejích energií na uvedení základních konceptů světového řádu do masových sdělovacích prostředků na světové úrovni.”
 • 1972 prezident Nixon navštívil Čínu. Ve svém přípitku k čínskému premiérovi Čou En-lai, bývalý člen CFR a nynější prezident Richard Nixon vyjadřuje “naději, že každý z nás má budovat nový světový řád.”
 • 18. květen 1972 v řeči o přicházející světové vládě Roy M. Ash, ředitel Úřadu pro řízení a rozpočet prohlašuje, že:”Do dvou desetiletí bude institucionální rámec pro světové hospodářské společenství hotov … [a] aspekty individuální svrchovanosti budou předány orgánům nadnárodních organizací.”
 • 11. září 1972 světu se představil terorismus na Mnichovských Olympijských hrách. Bylo zabito 11 izraelských atletů. Přesně 29 let po tomto útoku se objevil ještě více opovrženíhodný hrůzný čin – teroristický útok 11.  září 2001.
 • 1973 založena Trilaterální komise. Bankéř David Rockefeller ustavil tento soukromý subjekt a vybral do jeho čela jako ředitele pozdějšího poradce prezidenta Cartera pro národní bezpečnost, Zbigniewa Brzezinskeho, zároveň vyzval Jimmyho Cartera, aby se stal jedním ze zakládajících členů.
 • 11. září 1973 publikován Humanist Manifesto II.: “Příští století může být a mělo by být století humanismu … stojíme na počátku nového věku … sekulární společnosti v planetárním měřítku …. jako non-teisté začneme s lidmi bez Boha, příroda ne božstvo … stěžujeme si na rozdělení lidstva z nacionálních základech …. Tak se podíváme na vývoj systému světového práva a světového řádu založeného na nadnárodní federální vládě …. skutečná revoluce již probíhá.”
 • duben 1974 publikován článek bývalého náměstka státního tajemníka, trilaterána a člena CFR, Richarda Gardnera The Hard Road to World Order (Těžká cesta ke Světovému řádu) v CFR Foreign Affairs, zde konstatuje: “dům světového řádu bude muset být postaven ze zdola nahoru spíše než odshora dolů … ale konec národní samostatnosti bude probíhat, bude narušena kousek po kousku, bude tak dosaženo mnohem více než staromódním čelním útokem.”
 • 1974 konala se Světová konference Náboženství pro mír v Louvain (Belgie). Douglas Roche předložil zprávu nazvanou We Can Achieve a New World Order (Můžeme dosáhnout Nového světového řádu). OSN vyzývá k přerozdělení bohatství: ve zprávě Nového mezinárodního ekonomického řádu, Valné shromáždění OSN nastiňuje plán přerozdělování bohatství od bohatých k chudým národům.
 • 1975 publikována studie A New World Order Centrem pro mezinárodní studie, Školou Wodrowa Wilsona pro veřejné a mezinárodní studie a Universitou v Princetonu.
 • 1975 32 senátorů a 92 representantů v Kongresu podepsalo A Declaration of Interdependence (Deklarace vzájemné závislosti), napsanou historikem Henrym Steel Commagerem. Deklarace říká: “musíme zapojit ostatní, aby pracovali proi nový světový řád … Okrajovým pojmům národní suverenity nesmí být dovoleno omezit tuto povinnost.” Kongresmanka Marjorie Holt odmítla podepsat Deklaraci a řekla:”Je to žádost o vydání naší národní suverenity mezinárodním organizacím. Prohlašuje, že naše ekonomika by měla být regulována mezinárodními orgány. Navrhuje, abychom vstupili do “nového světového řádu”, který by přerozděloval bohatství vytvořené americkým lidem.”
 • 1975 penzionovaný námořní admirál, bývalý soudce a generální advokát amerického námořnictva a bývalý člen CFR Chester Ward píše ve své kritice, že cílem CFR je “potopení americké suverenity a národní nezávislosti do všemocné, jediné světové vlády.”
 • 1975 vydána Kissinger on the Couch (Kissinger na gauči). Autoři Phyllis Schlafly a bývalý člen CFR Chester Ward: “Poté, co vládnoucí členové CFR se rozhodli, že americká vláda by měla obhajovat určitou politiku, velmi podstatná výzkumná zařízení CFR se dala do práce na rozvoji argumentů, intelektuálních i emocionálních, na podporu nové politiky a zmatení, diskreditaci jakékoliv opozice  a to jak intelektuálnímu tak politickému … “
 • 1976 publikován RIO:Reshaping the International Order (Přetvoření – Meinárodní řád) globalisty Římského klubu, volajícími po novém mezinárodním pořádku, včetně hospodářského přerozdělení bohatství.
 • 1977 publikován The Third Try at World Order (Třetí pokus o Nový řád) Autor Harlan Cleveland z Aspenského institutu pro humanitní studie volá po:”změně postojů a institucí Američanů “pro” úplné odzbrojení (s výjimkou mezinárodních vojsk) a po nároku každého jedince na potraviny, zdravotnictví a vzdělání.” [Zní to jako Amerika dnes?]
 • 1977 vychází Imperial Brain Trust  od Laurence Shoupa a William Mintera je zveřejněn. Kniha se kriticky zabývá Radou pro zahraniční vztahy s kapitolami, jako jsou:  Shaping a New World Order: The Council’s Blueprint for Global Hegemony, 1939-1944 (Formování nového světového řádu: Plány rady pro globální hegemonii, 1939-1944) a směrem k 1980:  Toward the 1980’s: The Council’s Plans for a New World Order (Plány Rady pro Nový světový řád).
 • 1977 v červencovém vydání Atlantic Monthly se objevuje Trilaterální spojení od Jeremiaha Novaka, kde se říká:
  “Již potřetí v tomto století, se skupina amerických škol, podnikatelů a vládních úředníků chystá prosadit Nový světový řád …”
 • 1977 přední pedagog Mortimer Adler publikuje Philosopher at Large, v němž říká: “… pokud je místní civilní vláda potřebná pro místní civilní mír (klid), potom světová civilní vláda je třeba pro světový mír.”
 • 1979 Barry Goldwater, penzionovaný republikánský senátor z Arizony, publikoval svouji autobiografii With No Apologies (Bez omluv). Píše: ” Podle mého názoru Trilaterální komise reprezentuje zručnou, koordinovanou snahu chopit se kontroly a upevnit čtyři centra moci – politickou, měnovou, intelektuální a církevní. To vše je třeba učinit v zájmu klidnějšího a produktivnějšího světového společenství. Co maji trilaterálové opravdu v úmyslu je, vytvoření celosvětové ekonomické síly nadřazené politickým vládám zúčastněných národních států. Věří, že hojnost prostředků (věcí), kterou navrhují vytvořit, přemůže stávající rozdíly. Jako správci a tvůrci systému budou vládnout.
 • 1984 publikováno The Power to Lead (Síla vést). Autor Jams McGregor Burns připouští: “Tvůrci americké ústavy na nás příliš chytře vyzráli a navrhli samostatné instituce, které nemohou být sjednoceny mechanickým spojováním, křehkými mosty ani fušováním. Máme-li se” obrátit zakladatele vzhůru nohama ” .. – musíme přímo čelit ústavní struktuře, kterou postavili.”
 • 1985 Norman Counsis, honorární předseda organizace Planetární občané za svět, který jsme si zvolili, cituje z Human Events: “Světová vláda přichází, je to nevyvratitelný fakt. Žádný argument pro nebo proti tento fakt nezmění.” Counsis byl také presidentem Světové federalistické asociace, pobočky Světové asociace Světových federací (WAWF) sídlící v Amsterodamu. WAWF je vůdčí silou světotovou federální vládu a je uznávaná OSN jako nevládní organizace.
 • 1987 vychází The Secret Constitution and The Need for Constitutional Change (Tajná ústava a potřeby pro ústavních změn) částečně sponzorovaná Rockefellerovou nadací. Některé myšlenky autora Arthura S.Millera: “ve Spojených Státech existuje všudypřítomný systém kontroly myšlení … občané jsou sdělovacími prostředky a veřejným vzdělávacím systémem očkováni o zaměstnání … lidé řekli co si myslet o … staré pořádky se hroutí … nacionalismus je třeba považovat za nebezpečnou sociální nemoc … Je třeba nové vize k plánování a řízení budoucnosti,  globální vize, která bude překračovat národní hranice a tím eliminuje jed národních řešení … nová ústava je nutná.”
 •  1988 bývalý státní podsekretář a člen CFR George Ball řekl 24. ledna v interview pro New York Times: ” Studená válka by již neměla být druhem obsedantní obavy, kterou je. Ani jedna ze strana se nechystá k útoku na druhou záměrně … Pokud bychom mohli na mezinárodní úrovni použít OSN ke spolupráci se Sovětským svazem, protože nyní již není třeba se bát ve většině případů sovětského veto, pak bychom mohli začít transformovat svět a mohli bychom dostat OSN zpět k práci na něčem užitečném … Dříve či později budeme muset čelit restrukturalizaci našich institucí tak, aby nebyla omezení pouze na národních státech. Začněte nejprve na regionální a nakonec se můžete přesunout na světovou úroveň. “
 • 7. prosinec 1988 na adresu OSN Michail Gorbačov volá po vzájemném konsenzu: “Světový pokrok je možný pouze prostřednictvím hledání univerzální shody jak se posunout vpřed k novému světovému pořádku.”
 • 12. květen 1989 prezident Bush vítá připojení Sovětů k Světovému řádu. V rozhovoru pro absolventy texaské A&M University Bush říká, že Spojené Státy jsou připraveny přivítat Sovětský Svaz “zpět ve světovém řádu”.
 • 1989 vychází kniha Carla Bernsteina 9Woodward a Bernstein z aféry Watergate) Loyalties: A Son’s Memoir (Oddanost: Synovy vzpomínky). Jeho otec a matka byly členy komunistické strany. Bernsteinův otec vypráví synovi o knize: Budeš dokazovat, že senátor Joseph McCarthy měl pravdu, když říkal, že systém byl naplněn komunisty. A měl pravdu … Bojím se o druh knihy, kterou se chystáš psát a o očistění McCarthyho. Problém je v tom, že všichni řekli, že je lhář; ty říkáš, že měl pravdu … Souhlasím, že ta Strana byla v zemi silou.”
 • 9. listopad 1989 nenáviděná Berlínská zeď byla stržena, dokončení záměrného rozpuštění SSSR a komunismu.
 • 1990 Světová federalistická asociace knitizuje americký tisk. Napsáno s jejich Summer/Fall letáku, zástupce ředitele Eric Cox popisuje dění ve světě za poslední rok nebo dva a prohlašuje: “Je smutné, ale pravdivé, že nechápavý americký tisk se nepochopil význam většiny z tohoto vývoje. Ale většina federalistů ví co se děje … A nebojí se staré bug-a-boo suverenity.”
 • 11. duben 1990 sovětský prezident Gorbačov oznamuje, že Rusko se připojuje k Novému světovému řádu.
 • 2. srpna 1990 irácká invaze do Kuvajtu.
 • 17. srpna 1990 president Bush (Sr.) oznamuje, že irácká invaze “nesmí být tolerována, protože to ohrožuje Nový světový řád.”
 • 11. září 1990 president Bush říká, že válka v Zálivu je možností pro Nový světový řád. V projevu ke Kongresu s názvem Toward a New World Order (Směrem k Novému světovému řádu) pan Bush říká: “Tato krize v Perském zálivu nabízí vzácnou příležitost k posunu vpřed k historickému období spolupráce. Z těchto těžkých časů … se může vynořit nový světový řád, ve kterém národy světa, východu a západu, severu a jihu mohou prospívat a žít v souladu … Dnes se tento svět snaží zrodit.”
 •  25. září 1990 v projevu k OSN Sovětský ministr zahraničí Eduard Ševarnadze popisuje iráckou invazi do Kuvajtu jako “teroristický čin, který byl spáchán proti vznikajícímu Novému světovému řádu.” 31. prosince Gorbačov prohlašuje, že Nový světový řád může předznamenat krizi v Zálivu.
 • 1. říjen 1990 v projevu k OSN prezident Bush říká: “… společná bezpečnost světové komunity je vyjádřena OSN … historický  přesun směrem k novému světovému řádu … nové společenství národů … doba, kdy lidstvo vstupuje do jeho vlastní …  přinést revoluci ducha a mysli a začít cestu do … nového věku.”
 • 1991 autorka Linda MacRae-Campbell publikuje How to Start a Revolution at Your School In Context (Jak začít revoluci ve vaší škole v kontextu). Podporuje využívání “agentů změny” jako “samostatných, uznávaných revolucionářů” a “spoluspiklenců”.
 • 1991 president Bush chválí Nový světový pořádek v Projevu o stavu Unie:”Co je v sázce je více než jedna malá země, je to velká myšlenka – nový světový řád … dosažení všeobecných usilovaní lidstva … na základě sdílených zásad a vlády práva … osvícení tisíce bodů světlem … Větry změny jsou teď s námi.”
 • 6. únor 1991 president Bush říká v newyorkském Ekonomickém klubu: “Moje vize nového světového pořádku předvídá OSN s oživenou posláním ochrany míru.”
 • červen 1991 Rada pro zahraniční vztahy, spolusponzor shromáždění Přehodnocení americké bezpečnosti: Po Studené válku je Nový světový řád, kterého se účastní 65 prestižních členů vlády, práce, akademické sféry, médií, vojenství a dalších profesí z 9 zemí. Později se několik účastníků konference připojilo dalšímu 100 světových lídrů pro další neveřejné zasedání společnosti Bilderberg v Baden Badenu (Německo). Bilderberg má značný vliv na určování politiky svých příslušných vlád.
 • červenec 1991 Institut jihovýchodních světových vztahů diskutuje o Novém světovém řádu. Mezi témata programu byly zařazeny Právní struktury pro Nový světový řád a OSN: Od jejich počátku až k Novému Světovému řádu. K účastníkům patří bývalý ředitel Všeobecného právního oddělení OSN a bývalý generální sekretář Mezinárodní organizace pro plánované rodičovství.
 • později v červenci 1991 na kabelové televizi News Network člen CFR a bývalý ředitel CIA Stansfield Turner (Rhodes scholar), na otázku o Iraku odpověděl: “Máme mnohem větší cíl. Musíme se na to podívat v dlouhodobém horizontu. Toto je příklad situace mezi OSN a Irákem – kde je OSN záměrně vniká do suverénity suverénního národa … Teď je to úžasný precedens (pro použití ve) všech částech světa … “
 • 29. říjen 1991 David Funderburg, bývalý ambasador USA v Rumunsku, říká na audienci v Severní Karolíně: “George Bush se obklopil lidmi, kteří věří v jednu světovou vládu. Jsou přesvědčeni, že sovětský a americký systém se sbližují.” Vozidlem, které míří k tomuto cíli, řekl Fundenburg, je OSN, “většina jeho 166 členských států je socialistická, ateistická a proti americká.” Fundenburg pracoval jako velvyslanec v Bukurešti meyi lety 1981-1985, kdy rezignoval z frustrace z podpory USA represivnímu režimu pozdějšího diktátora, Nikolaie Caucescu.
 • 30. říjen 1991 prezident Gorbačov na mírových jednáních o Blízkém východě v Madridu uvádí: “Začínáme vidět praktickou podporu. A to je velmi významných znamením pohybu směrem k nové éře, novému věku … Vidíme to jak v naší zemi tak i jinde … duchové starého myšlení … Když se zbavíme jejich přítomnosti, budeme se moci lépe posunout k novému světovému řádu … spoléhat na příslušné mechanismy OSN.” Jinde v Alexandrii (Virginia), Jelena Lenska, poradce ministra školství RF vystupuje v programu s proslovem s názvem Vzdělání pro Nový světový řád.
 • 1992 publikováno Soumrak suverenity, členem CFR (bývalým předsedou Citicorp) Walterem Wristonem. Wriston tvrdí:”Skutečná globální ekonomika bude vyžadovat  … kompromisy národní suverenity … Tomuto systému nelze uniknout.”
 • 1992 konference OSN o Životním prostředí a rozvoji (UNCED) světové setkání se koná v Rio de Janeiru, v čele konference stojí generální tajemník Maurice Strong. Meyi hlavní výsledky tohoto setkání patří Smlouva o biologické rozmanitosti a Agenda 21, které USA vahají podepsat kvůli domacímu odporu z obav ohrožení samostatnosti a ekonomiky. Setkání říká, že první světové bohatství musí být převedeno do třetího světa.
 • 20. červenec 1992 časopis TIME publikuje The Birth of the Global Nation (Zrození globálního národa) od Stroba Talbotta (Rhodes Scholar), spolubydlícího Billa Clintona na Oxfordské universitě, ředitel CFR a trilaterán píše:”Všechny země jsou společensky uspořádané … Bez ohledu na to jak trvalé nebo dokonce posvátné se to může v jednom okamžiku zdát, jsou ve skutečnosti všechny umělé a dočasné … Možná, že národní samostatnost nebyla tak skvělým nápadem, po tom všem … , ale události ke kterým došlo v našem úžasném a strašlivém století nás dovedli, rozhodnout se pro světovou vládu.” Jako redaktor časopisu TIME Talbot obhajoval Clintona během jeho prezidentské kampaně. Byl Clintonem jmenován ja osoba č.2 na ministerstvu zahraničí vedle ministra zahraničí Warrena Christophera, bývalého trilaterána a bývalého místopředsedu a ředitele CFR. Talbott byl potvrzen yhruba 2/3 amerického Senátu navzdory jeho prohlášení o nedůležitosti národní suverenity.

Napsat komentář