Bilderberg

Skupina oficiálně vznikla roku 1954 v letovisku Hotel de Bilderberg v nizozemské vesničce Oosterbeek. Vžitou přezdívkou je “neoficiální vláda světa”. Počet zvaných hostů 100-150 – skupina se skládá výhradně z nejvýše postavených osob, včetně členů vlád, šlechticů, vedení velkých společností průmyslu i médií. Zajímavá je účast osob, které cca 1 rok po této události získávají vysoké postavení v politických či firemních kruzích – z toho vyplývá, že na aktuálním zasedání je rozhodnuto s konečnou platností o dalším postupu při ovládání států či firem a toto je realizováno dosazením již známých figur, kterým je poskytnuta potřebná podpora. Z toho také vyplývá, že i šéfové médií mají svou agendu, v rámci které manipulují voliče s cílem zvolení předem označené osoby.