Tři světové války

Albert Pike a tři světové války

originální text

Albert Pike přijal vizi popsanou v dopise, který napsal Mazzinimu, ze dne 15. srpna 1871 Tento dopis názorně nastínil plány na tři světové války, které byly považovány za nezbytné pro příchod Nového světového řádu a my můžeme obdivovat, jak přesně předpověděl události, které již proběhly. Pikeúv dopis Mazzinimu Obecně se mylně věří, že byl dopis na krátkou dobu vystaven v Knihovně britského muzea v Londýně, kde byl okopírován Williamem Guy Carrem, bývalým zpravodajský důstojníkem Kanadského královského námořnictva. Britská knihovna mi písemně potvrdila, že takový dokument nikdy nebyl v jejich držení.

Navíc Carrova kniha „Satan,vládce tohoto světa“, obsahuje následující poznámku pod čarou: “Strážce rukopisů nedávno informoval autora, že tento dopis není katalogizován v Britské muzejní knihovně. Zdá se podivné, že muž kardinála Rodrigueze znalostí by řekl, že to bylo v roce 1925″. Zdá se, že Carr se dozvěděl o tomto dopisu kardinála Caro y Rodrigueze ze Santiaga v Chile, který napsal „Tajemství zednářství odhaleno“. K dnešnímu dni neexistuje žádný přesvědčivý důkaz, který by ukazoval, že tento dopis byl kdy napsán. Nicméně dopis je široce citován a je tématem mnoha diskusí. Toto jsou zřejmě výtažky z dopisu, které ukazují, jak byly tři světové války plánovány po mnoho generací.

První světová válka musí umožnit Iluminátům svrhnout sílu carů v Rusku přestavění této zěmě na pevnost ateistického komunismu. Rozdíly mezi agenty Illuminátů v Britské a Německé říši budou použity k rozdmýchání této války. Na jejím konci bude komunismus je postaven a používán s cílem zničit ostatní vlády a oslabit náboženství.”

Studenti historie rozeznají, že politické spojenectví Anglie na jedné straně a Německa na straně druhé, vykované mezi lety 1871 a 1898 Otto von Bismarckem, spoluspiklencem Alberta Pikea, bylo nápomocno k příchodu První světové války.

Druhá světová válka musí být podněcována s využitím rozdílů mezi fašisty a politickými sionisty. Tato válka musí být o zničení nacismu, ale politický sionismus musí zůstat dostatečně silným, aby dokázal vytvořit suverénní stát Izrael v Palestině . Během druhé světové války se mezinárodní komunismus musí stát dostatečně silný, aby se vyrovnal křesťanství, které by se pak bylo pod kontrolou a drženo na uzdě až do doby, kdy jej budeme potřebovat pro závěrečné sociální kataklyzma.

Po této Druhé světové válce, bude komunismus dostatečně silný, aby začal přebírat slabší vlády resp. státy. V roce 1945, na Postupimské konferenci mezi Trumannem, Churchillem a Stalinem, velká část Evropy byla prostě předána Rusku, a na druhé straně světa, následky války s Japonskem měly pomoci zavést komunismus do Číny. (Čtenáři, kteří tvrdí, že pojmy nacismus a sionismus nebyly známy v roce 1871 by si měl uvědomit, že Ilumináti vymysleli oba tyto pohyby. Kromě toho, komunismus jako ideologie a jako fráze pochází z Francii během Velké revoluce. V roce 1785, Restif tuto frázi razil čtyři roky, než vypukla Velká revoluce. Restif a Babeuf, v tomto pořadí, byli ovlivňováni Rousseauem – stejně jako nejslavnější spiklenec z nich, Adam Weishaupt).

Třetí světová válka musí být podněcovánal s využitím rozdílů způsobených agenty Illuminátů mezi politickými sionisty a vůdci islámského světa. Válka musí být provedeno takovým způsobem, že islám (muslimský Arabský svět) a politický sionismus (stát Izrael) se navzájem zničí. Mezitím ostatní národy, opět rozdělené tínto problémem budou nuceny bojovat až do kompletního fyzického, morálního, duchovního a ekonomického vyčerpání … Uvolníme nihilisty a ateisty, a tím vyprovokujeme obrovskou sociální katastrofu, kterýžto horor jasně ukáže národům účinky absolutního ateismu, původ divošství a nejkrvavějších nepokojů. Pak budou všichni občané nuceni bránit se proti světové menšině revolucionářů, vyhladí ničitele civilizace a množství lidí rozčarovaných křesťanstvím, jejichž deistické duše budou od této chvíle bez kompasu nebo směru, starostí o ideály, ale bez znalostí, ale budou toužit po uctívání, obdrží pravé světlo skrze univerzální manifestaci čisté nauky Lucifera, která bude uvolněna veřejně. To bude mít za následek projev z obecného reakčního pohybu, který bude následovat po zničení křesťanství a ateismu, kteréžto busou podmanil a vyhlazeny současně.“

Od teroristických útoků z 11.září 2001, světové události, a zejména na Blízkém východě, ukazují rostoucí neklid a nestabilitu mezi moderní sionismem a arabským světem. To je zcela v souladu s výzvou ke Třetí světové válce, kde se bude bojovat mezi nimi a jejich spojenci na obou stranách. Tato Třetí světová válka teprve přijde a nedávné události nám ukazují, že není daleko.

Napsat komentář