Demokracie

Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít práva bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, cizinci práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to dá. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie.

Sókratés (4.6.469 př.n.l – 399 př.n.l.)

   Poznáte pravdu, a pravda Vás učiní svobodnými.

Ježíš Kristus (Bible, Jan 8-32, r.33 n.l.)

   Z hlediska vyššího principu mravního… vám mohu říci jenom jedno: vražda na tyranu není zločinem!

Jan Drda (Němá barikáda – Vyšší princip 1946)

    Nikdy nevěř tomu, že válka jakkoliv nutná a ospravedlnitelná, není zločin.

Ernst Hemingway

    Právo tělesného trestu dané jednomu nad druhým je jedním z vředů společnosti, jedním z nejmocnějších prostředků, jimiž v ní lze zničit každý zárodek, každý       pokus o dosažení lidských práv a je jistou příčinou jejího nevyhnutelného a neodvratitelného rozkladu.

Ernst Hemingway

    Věřím, že všichni ti, kteří těží z války a přispívají k jejímu vzniku, by měli být zastřeleni hned první den občany své země.

Ernst Hemingway

    Každá revoluce končí tím, když se nová prasata dostanou ke korytům.

George Orwell (Farma zvířat)

    Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. Kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost.

George Orwell (1984)

    Válka je mír, svoboda je otroctví, nevědomost je síla!

George Orwell (1984)

    Žurnalistika znamená otištění toho, co si někdo jiný nepřeje vidět otištěné. Všechno ostatní je public relations.

George Orwell

    Nejrychlejší cesta, jak ukončit válku, je prohrát ji.

George Orwell

    Mnozí z těch, co žijí, by zasluhovali smrt. A mnozí z těch, co zemřeli, by si zasloužili žít.

J.R.R.Tolkien (Pán Prstenů, Společenstvo Prstenu)

Napsat komentář